کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

ارتباط با دفتر مرکزي کميته امداد

 
نشاني پستي: تهران ـ میدان آزادی - ابتدای جاده مخصوص کرج - جنب فروشگاه رفاه - کمیته امداد امام خمینی(ره)

کد پستي : 1391715117

 

 

 آقاي فتاح رییس کميته امداد امام خميني (ره)

fattah@emdad.ir

 آقای ذوالفقاری معاون توسعه مشارکت های مردمی

fas@emdad.ir

آقاي رستگار مدير کل امور اجریی مشارکت ها

adep@emdad.ir

آقاي حسینی رییس اداره اکرام مرکز

ekram@emdad.ir