کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای

 

مقدمه

   نتیجه ارزیابی عملکرد برنامه توانمند سازی نشان می دهد افرادی که از دانش فنی ومهارت های حرفه ای بالاتری برخورداربوده اند دراجرای طرح های اشتغال و خودکفایی موفقیت بیشتری داشته اند. درواقع دانش فنی و مهارت های حرفه ای کلید اصلی موفقیت درفعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. به همین جهت کمیته امداد امام خمینی (ره) آموزش های فنی و حرفه ای رادراولویت برنامه توانمند سازی قرار داده است که جامعه هدف قادر باشدباتسلط کامل به انجام فعالیت دررشته شغلی مورد علاقه خود بپردازد.

    با توجه به محوریت قراردادن توانمندی خانواده های محروم وکم بضاعت به عنوان گامی برای جهش درمیدان اقتصادی از سوی مقام عظمای ولایت ونیز اهمیت جایگاه آموزش های فنی وحرفه ای درسند چشم انداز بیست ساله قانون برنامه پنجم توسعه لذا رویکرد جدید امداد بسوی سرمایه گذاری جهت برگزاری آموزش های مبتنی بر اشتغال پایدار ومتناسب با بازار کار وپتانسیل موجود دراستانها از طریق آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحد های تولیدی وخدماتی می باشد.

اهداف

 • ارتقای آگاهی های فنی وحرفه ای مددجویان .
 •  مهارت آموزی  دانش آموزان دوره دبیرستان در راستای آموزش های فنی وحرفه ای .
 • مهارت آموزی فرزندان مددجو  بازمانده از تحصیل و ترک از تحصیل .    ( استاد شاگردی )
 • ارتقای دانش فنی وحرفه ای دانشجویان و فارغ التحصیلان .
 • آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحد های تولیدی وخدماتی .
 • فراهم نمودن بستر لازم برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان و کارآفرینان جهت بکارگیری مددجویان.

برنامه های اداره آموزش های فنی و حرفه ای

 • شناسایی استعدادها و توانایی های جسمی ، فنی و مهارت های حرفه ای مددجویان .
 •  مشاوره و هدایت شغلی مددجویان  و فرزندان مددجو .
 •  برگزاری دوره های آموزش فنی وحرفه ای به منظور ارتقای مهارت فنی .
 •  برگزاری دوره های حرفه آموزی جهت دانش آموزان مقطع دبیرستانی .
 •  آموزش های استاد   شاگردی.
 • نظام نظارت بر فعالیتهای آموزشی .

معرفی فعالیت ها :

آموزشهای بلند مدت :

به دوره هایی اطلاق می گردد که مدت زمان برگزاری آن بیش از یک ماه بوده و توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا آموزشگاه های آزاد تحت نظارت این سازمان برگزار و منجر به اخذ گواهی نامه مهارت از این سازمان می شود.

آموزش های کوتاه مدت :

به دوره هایی اطلاق می گردد که مدت زمان برگزاری آن کمتر از یک ماه می باشد. این آموزش ها خود به سه بخش زیر تقسیم می گردند :

 • آموزش های ترویجی : به آموزش های کوتاه مدت گروهی اطلاق می گردد که به صورت حضوری و یا به سبک آموزش از راه دور و به منظور ارتقای سطح دانش فنی و افزایش بازدهی برای مجریان طرح های خودکفایی برگزار می گردد.
 • آموزش های کارآفرینی : فرآیندی است نظامند، آگاهانه و هدف گرا که طی آن افراد غیر کارآفرین دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت شده که در نتیجه، توسعه نگرش ها، مهارت
 • های عمومی کسب و کار و توانایی های ایشان را در پی خواهد داشت.
 • آموزش های تکمیلی : به دوره های پیشرفته اطلاق می شود که در آن یک یا چند موضوع در رشته ی آموزشی فرا گرفته شده عمومی در دوره مقدماتی، به صورت تخصصی جهت ارتقای مهارت صورت می پذیرد.

حرفه آموزی دانش آموزان :

منظور ارایه ی آموزش های فنی و حرفه ای برای افرادی است که در حال گذراندن دوران تحصیلی در مقطع دبیرستان بوده و علاقه مند به یادگیری فن ویا حرفه با توجه به علایق و استعداد و نیاز بازار کار می باشند.

استاد شاگردی :

یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که طی آن شایستگی های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد طی یک دوره آموزش در محل اشتغال استادکار منتقل می گردد.

 

جامعه هدف :

   کلیه افراد مورد حمایت، همسر و فرزندان ایشان (فرزندان در حال تحصیل در مقطع دبیرستان، فرزندان بازمانده از تحصیل، فرزندان فارغ التحصیل دانشگاهی) که دارای توان کار بوده و مطابق دستورالعمل استعداد سنجی، کاریابی، کارآفرینی و توسعه ی اشتغال مددجویان نیازمند آموزش باشند و حداقل 15 سال تمام داشته باشند.