کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

فعالیت های کاریابی

اهداف

 • توانمندسازی خانواده های تحت حمایت از طریق فراهم نمودن زمینه ی اشتغال مددجویان در بخش های دولتی و خصوصی.
 • بهره گیری از امکانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور در راستای فراهم نمودن زمینه ی مناسب جهت اشتغال و کسب درآمد پایدار برای مددجویان.
 • اتخاذ رویکرد درآمدزایی و افزایش سرانه ی درآمد خانواده ها.
 • اشاعه فرهنگ کار و تلاش در جامعه هدف.
 • هدایت شغلی صحیح و کمک به انتخاب مشاغل مناسب.

برنامه های کاریابی

 • کاریابی برای مددجویان و فرزندان مددجو.
 • پرداخت درصدی از حق بیمه سهم کارفرمایان در ازای بکارگماری مددجویان و فرزندان مددجو.

 

معرفی فعالیت ها :

کاریابی :

دستیابی به  فرصتهاي شغلي بلاتصدي دستگاههاي اجرائي ، مؤسسات و شركتهای دولتي و خصوصي داخلي  و بنگاه ها و غیره ...، زمینه های اشتغال مطمئني هستند كه با اندك سرمايه گذاري ، قابل دسترسي خواهند بود . کاریابی، مجموعه ساز و کارها و فرایندهایی است که در ارتباط با هم، در راستای جذب و توسعه فرصت های شغلی موجود در محیط کسب و کار داخل و خارج از کشور و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های درون و برون سازمانی و با محوریت رضایت کارفرمایان و اشتغال مددجویان صورت می پذیرد .

   روش های اجرای برنامه ی کاریابی :

 • طرح کاریابی از طریق مؤسسات کاریابی : خدمتی است که براساس پرداخت حق الزحمه به موسسات کاریابی خصوصی به منظور یافتن مشاغل مناسب برای اشخاص انجام می‌گیرد. در این طرح مددجو طبق نظریه ی مشاوره شغلی جهت انجام اقدامات کاریابی و معرفی به کارفرمایان، طبق قوانین و مقررات مربوطه به یکی از مؤسسات کاریابی معرفی می گردد.
 • طرح کاریابی از طریق تعامل و حمایت از کارفرمایان (سهم بیمه کارفرمایان) :  در این طرح درصدی از حق بیمه سهم کارفرما در طی مدت یکسال با هدف فراهم نمودن بستر لازم برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان و کارآفرینان جهت به کارگیری و استخدام مددجویان پرداخت می گردد.

جامعه هدف :

مددجویان مورد حمایت (دائمی و تک خدمتی) و افراد تحت تکفل آنان.

اولویت ها :

 1. فارغ التحصیلان بیکار دارای مهارت
 2. زنان سرپرست خانواده
 3. خانواده های دارای افراد تحت تکفل معلول (ذهنی وجسمی)
 4. پسران دارای پایان خدمت و معاف از خدمت مستعد اشتغال
 5. دختران باز مانده از تحصیل دارای مهارت
 6. مددجویان مستعد اشتغال در سنین  50 ـ 18 سال (بدیهی است در صورت تقاضای کارفرمایان برای سنین بالاتر بلامانع خواهد بود)