کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

ضوابط ارایه خدمات آموزش های فنی و حرفه ای

تعاریف و اصطلاحات

آموزش فنی و حرفه یی: آموزشی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل و یا افزایش مهارت ارایه می شود و منجر به کسب گواهی نامه مهارت می گردد.

کارآموز: فردی است که براساس برنامه های مصوب در یکی از مراکز آموزشی رسمی و مورد تأیید امداد، مهارتی را به منظور کسب شغل یا ارتقای کیفیت کار، می آموزد.

حرفه: به مجموعه ی مهارت های مورد نیاز یک شغل اطلاق می گردد.

رشته آموزشی: به مجموعه ی دوره های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده اطلاق می گردد.

مهارت: به مجموعه اطلاعات نظری و توانایی علمی و تجربی لازم برای انجام یک حرفه معین و یا بخشی از آن اطلاق می گردد.

دوره های آموزشی: به مدت زمان آموزش های نظری و عملی در یک رشته خاص برابر استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه یی اطلاق می گردد.

آموزش های کوتاه مدت: به آموزش های کوتاه مدت گروهی اطلاق می گردد که به صورت حضوری و یا به سبک آموزش از راه دور و به منظور ارتقای سطح دانش فنی و افزایش بازدهی برای مجریان طرح های خودکفایی برگزار می گردد.

آموزش های کارآفرینی: فرآیندی است نظام مند، آگاهانه و هدف گرا که طی آن افراد غیر کارآفرین دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت شده که در نتیجه ، توسعه ی نگرش ها، مهارت های عمومی کسب و کارو توانایی های ایشان را در پی خواهد داشت.

آموزش های تکمیلی: به دوره های آموزشی پیشرفته اطلاق می شود که در آن یک یا چند موضوع در رشته ی آموزشی فراگرفته شده عمومی در دوره ی مقدماتی، به صورت تخصصی جهت ارتقای مهارت صورت می پذیرد.

آموزش های بلند مدت: به دوره هایی اطلاق می گردد که مدت زمان برگزاری آن بیش از یک ماه بوده و توسط مراکز آموزش فنی و حرفه یی ویا آموزشگاه های آزاد تحت نظارت این سازمان برگزار و منجر به اخذ گواهی نامه مهارت از این سازمان می شود.

آموزش از راه دور: یکی از روش های آموزش می باشد که در آن موضوعات آموزشی به صورت غیرحضوری توسط ابزارهای چند رسانه یی (فیلم، سی دی آموزشی، پوستر، بروشور، جزوه، کتاب، اینترنت و ...) به فراگیران ارایه می شود.

حرفه آموزی دانش آموزان: منظور ارایه آموزش های فنی و حرفه یی برای افرادی است که در حال گذراندن دوران تحصیلی در مقطع دبیرستان بوده و علاقه مند به یادگیری فن و یا حرفه با توجه به علایق و استعداد و نیاز بازار کار می باشند.

استاد شاگردی: یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که طی آن شایستگی های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد طی یک دوره آموزش در محل اشتغال استادکار منتقل می گردد.

فرزندان بازمانده از تحصیل: به افراد تحت حمایت  کمیته ی امداد امام خمینی (ره) اطلاق می شود که به دلایلی از قبیل شاریط بومی، منطقه یی، محیطی، خانوادگی، فقر، بیماری، عقاید و تعصبات قومی و ... از ادامه تحصیل بازمانده اند.

متون آموزشی: به محتوای آموزشی تهیه شده برای هر رشته، اطلاق می شود. متون آموزشی به کاربرده شده در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه یی به صورت استاندارد به تفکیک هر رشته توسط سازمان آموزش فنی و حرفه یی تهیه شده است.

امکانات آموزشی: به مجموعه عوامل موثر در برگزاری امر آموزش از قبیل فضای آموزشی، مربیان مجرب، تجهیزات آموزشی و ... اطلاق می گردد.

افراد مورد حمایت: کلیه ی افرادی که در امداد امام (ره) خدمات دریافت می نمایند اعم از موردی و دایمی.

 

اهداف

1- ایجاد یا ارتقای دانش فنی و مهارت های حرفه یی مددجویان از طریق آموزش های مقدماتی، بلند مدت، آموزش های تکمیلی فنی و حرفه یی، کارآفرینی و ترویجی متناسب با نیازهای شغلی منطقه به منظور کاریابی، اشتغال زایی و افزایش بازدهی طرح های در حال اجرا.

2- هدایت شغلی دانش آموزان دوره ی دبیرستان در جهت کسب مشاغل فنی.

دامنه ی کاربرد(گستره فراگیری) از نظر جمعیتی

1- کلیه افراد مورد حمایت، همسر و فرزندان ایشان (فرزندان در حال تحصیل در مقطع دبیرستان، فرزدان بازمانده از تحصیل، فرزدان فارغ از التحصیل دانشگاهی) که دارای توان کار بوده و مطابق دستورالعمل استعداد سنجی، کاریابی، کارآفرینی و توسعه ی اشتغال مددجویان نیازمند آموزش باشند و حداقل 15 سال تمام داشته باشند.

2- مجریان طرح های خودکفایی و مددجویان معرفی شده به کار که به آموزش بیشتری نیاز دارند.

 

فعالیت ها (روش اجرایی)

فرآیند آموزش های مهارتی:


فرآیند آموزش های مهارتی مقدماتی و تکمیلی حرفه آموزان و دانش آموزان مقطع دبیرستان به شرح زیر می باشد:


 نحوه پرداخت هزینه های آموزشگاه های آزاد

شهریه آموزشگاه های آزاد در چارچوب توافق نامه ی منعقده و براساس قرارداد فی مابین آموزشگاه و کمیته ی امداد مدیریت شهرستان طی دو مرحله توسط امداد در وجه آموزشگاه به شرح ذیل قابل پرداخت است:

1- مرحله نخست: پرداخت 20 درصد شهریه در ابتدای دوره و همزمان با عقد قرارداد.

2- مرحله دوم: پرداخت 60 درصد شهریه پس از گذشت نیمی از زمان اجرای دوره با تایید کارشناس مسئول اشتغال و خودکفایی. (با توجه به نظارت های به عمل آمده در حین اجرای دوره)

3- مرحله سوم: پرداخت مابقی شهریه در پایان دوره. (پس از اعلام پایان دوره آموزش از طرف آموزشگاه)

تبصره: شرکت در دوره ها برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) رایگان بوده و دریافت هرگونه وجهی مجاز نمی باشد.

نحوه پرداخت هزینه های مربوط به آموزش های ترویجی و کارآفرینی

پرداخت هزینه های آموزشی جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت ترویجی و کارآفرینی مطابق با فرم مربوطه به شرح زیر قابل پرداخت می باشد.

1- حق الزحمه ی مربی طبق قرارداد منعقده بایستی پرداخت گردد.

2- اجاره بهای مکان آموزشی، برابر با صورت جلسه ی تنظیمی قابل پرداخت است.

3- هزینه های ایاب و ذهاب، خرید لوازم کمک آموزشی و پذیرایی طبق فرم مربوطه تکمیل و قابل پرداخت می باشد.

شرایط متقاضیان استفاده از خدمات آموزش های فنی و حرفه یی

افرادی که متقاضی استفاده از خدمات آموزش های فنی و حرفه یی هستند بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

1- سن کارآموز بیشتر از 15 سال باشد.

تبصره: جهت کارآموزان دختر در همه ی سنین و جهت کارآموزان پسر کمتر از 18 سال ارایه ی رضایت نامه از سرپرست خانواده الزامی می باشد.

2- از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد.

شرایط مربیان

مربیان مورد استفاده در آموزش های کوتاه مدت علاوه بر صلاحیت اخلاقی باید شرایط زیر را دارا باشند:

1- باید از تحصیلات عالی برخوردار بوده و یا دارای کارت مربیگری یا گواهی نامه ی معتبر باشند.

2- استفاده از کارشناسان با تجربه سایر دستگاه های اجرایی با تأیید دستگاه مربوطه جهت آموزش مددجویان بلامانع است.

3- استفاده از کارشناسان با تجربه ی امداد با تأیید مدیرشهرستان در امر آموزش بلامانع است.

4- برای آموزش مشاغل خاص (هنری- فنی) که ممکن است مربیان تحصیل کرده یا دارای گواهینامه آموزش در دسترس نباشد می توان به طور موقت از افراد با تجربه که دارای سایر شرایط فوق بوده و قدرت بیان و انتقال مفاهیم و متون دروس را داشته باشند، با تأیید معاونت اشتغال و خودکفایی استان استفاده نمود.

5- اولویت استفاده از مربیان جهت امر آموزش با مربیان بومی خواهد بود.

 

حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی

حرفه آموزی با رویکرد برنامه ریزی برای آموزش و آشنایی دانش آموزان دوره دبیرستان با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی با هدف توانمندسازی این افراد برای ورود با بازار کار انجام می پذیرد. لذا این سرفصل آموزشی علاوه بر ضوابط فوق الذکر جهت آموزش های فنی و حرفه ای دارای موارد استثنائی می باشد که در زیر به آن اشاره خواهد شد :

1- جامعه هدف: دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه (دبیرستانی) تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره).

2- زمان برگزاری: اولویت زمانی برگزاری این دوره ها سه ماهه تعطیلات تابستان می باشد.

 

آموزش استاد- شاگردی نوین

آموزش استاد شاگردی با رویکرد ایجاد بسترهای لازم براساس اشتغال مولد و پایدار افراد تحت پوشش مطابق با فناوری روز و همچنین استمرار و تقویت مشاغل سنتی مورد نیاز جامعه و استفاده حداکثری از ظرفیت های آموزشی بخش غیر دولتی به منظور ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری در شاگرد و کسب تجربه در محیط کار واقعی ندوین گردیده است. لذا با توجه به برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1391 در سرفصل استاد شاگردی نحوه اجراء این طرح به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- ارایه مهارت های این طرح متناسب با توانایی ها، رضایت و اختیار کامل و درخواست کتبی شاگرد و در مورد افراد زیر 18 سال با رضایت کتبی سرپرست وی و تحت نظارت امداد باشد.

2- تجربه، توان فنی و شغلی و مهارتی استادکار مورد تایید صنف مربوطه بوده و صلاتحیت عمومی و توانمندی وی به تایید کارشناس مسئول اشتغال و خودکفایی مدیریت شهرستان رسیده باشد.

3- کارگاه آموزشی دارای پروانه کسب و بهره برداری معتبر باشد و فضای کارگاه مناسب برای آموزش و همراه با رعایت دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی و بهداشتی محیط باشد.

4- جنسیت استادکار و شاگرد بایستی یکسان باشد.

5- شاگرد در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج می باشد.

6- مدت زمان اجرای این طرح حداقل سه ماه و حداکثر شش ماه باشد.

7- بعد از اتمام دوره آموزش نسبت به معرفی شاگرد به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت شرکت در آزمون و پیگیری جهت اخذ مدرک معتبر اقدام گردد.

مواردی که استاد کار به جهت اجرای صحیح و حفظ این طرح نوین موظف به رعایت می باشد:

1- رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی و عدم اجبار شاگرد به امور غیر آموزشی از قبیل کار، ضمانت، شراکت و ...

2- ارایه مهارت ها توانمندی های لازم به شاگرد براساس استاندارد شغل در طول دوره.

3- ثبت حضور و غیاب شاگرد.