کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

ضوابط ارایه خدمات کاریابی

تعاریف و اصطلاحات

مشاور یا راهنمای شغلی: مشاور فردی است که نقش مشورتی و راهنمایی فرد را در انتخاب شغل بر عهده دارد و هیچ گاه فرد را به انتخاب شغل معینی مجبور نمی کند؛ در عین حال مشاور می تواند شغل یا مشاغلی را به متقاضی پیشنهاد نماید.

کاریابی: عبارتست از خدمات رسمی که براساس پرداخت حق الزحمه توسط مؤسسات خصوصی به منظور یافتن مشاغل مناسب برای اشخاص انجام می گیرد.

اشتغال پاره وقت : به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره ی روزانه و یا هفتگی اطلاق      می شود که مدت آن به مراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.

بازارکار: یک محدوده ی جغرافیایی است که در آن کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای نیروی کار موردنظر است.

قرارداد کار: قراردادی که بین کارفرما و فرد کارگر برای انجام دادن کاری منعقد می گردد.

کارجو: فردی که آمادگی برای کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال، مزدبگیری یا خوداشتغالی به عمل آورده است.

کارفرما : فرد شاغلی است که برای انجام امور شغلی خود حداقل یک مزد و حقوق بگیر در استخدام دارد.

مؤسسات کاریابی : مؤسسات کاریابی غیر دولتی که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، شناسایی فرصت های شغلی در داخل و خارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز می پردازد.

کاریاب : فردی که انجام امور مربوط به شناسایی فرصت های شغلی، کارفرمایان موجود در حوزه ی جغرافیایی و نوع فعالیت ها را به منظور جذب فرصت های شغلی برعهده دارد.

حمایت های تک و چندخدمتی : عبارتست از بهره مندی از یک یا چند خدمت از جمله فرهنگی، آموزشی، اشتغال، بیمه و درمان، عمران، مشاوره، معیشت، وام، حقوقی، جهیزیه، اکرام، بیمه های اجتماعی و سایر خدمات.

مددجو (تعریف عملیاتی) : به فردی گفته می شود که از یک یا چند خدمت امداد به صورت متوالی یا متناوب و یا صرفاً در یک مقطع خاص برخوردار شده باشد.

 

گروه هدف 

1- مددجویان مورد حمایت مستعد اشتغال واجد شرایط.

2- فرزند مددجویان مورد حمایت مستعد اشتغال واجد شرایط.

3- مددجویان تک خدمتی مستعد اشتغال واجد شرایط.

افراد واجد شرایط دریافت خدمات کاریابی:

  1. فارغ التحصیلان بیکار دارای مهارت.
  2. زنان سرپرست خانواده.
  3. پسران دارای پایان خدمت و معاف از خدمت مستعد اشتغال.
  4. دختران باز مانده از تحصیل دارای مهارت.
  5. مددجویان مستعد اشتغال در سنین  50 ـ 18 سال. (بدیهی است در صورت تقاضای کارفرمایان برای سنین بالاتر بلامانع خواهد بود)

فعالیت ها (روش اجرایی)