کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اسامي روساي ادارات استانها  

رديف         نام استان       نام و نام خانوادگي شماره تماس
1 آذربایجان شرقی عبدالوحید رضائیان 34768838-041
2 آذربایجان غربي هاشمی 33460582-044
3 اردبيل - 33746214-045
4 اصفهان کیوان طبیبیان 32223096-031
5 البرز سعید عزیزی 32811471-026
6 ايلام رمضان سالاری 32222030-084
7 بوشهر مسلم ملیت 333302567-077
8 تهران فرهاد رشیدی 71392002 -021
9 چهارمحال و بختیاری محمود فروزنده 32227838-038
10 خراسان جنوبي محمد امیری 32211854-056
11 خراسان رضوي جواد امانی 32239868-051
12 خراسان شمالي نورمحمد جهانی 32257657-058
13 خوزستان مهدی دهدشتی نسب 33367970-061
14 زنجان سیدسعید سادات فاطمی 33771745-024
15 سمنان خدابنده 33442626-023
16 سیستان و  بلوچستان شهرام فیروزی جهانتیغ 33504142-054
17 فارس سیداسماعیل جوادی 32337659-071
18 قزوين - 33353059-028
19 قم حسین عبدالحی 36167631-025
20 كردستان نصراله محمودپور 33238810-087
21 كرمان غلامرضا خواجه 32232860-034
22 كرمانشاه حمیدرضا کرمی 38243724-083
23 کهگیلویه و بویراحمد شهبازی 33220663-074
24 گلستان سیداسلام رادحسینی 32436727-017
25 گيلان سیامک کرمی 33365895-013
26 لرستان کوروش میرزاوند 33328151-066
27 مازندران خشایار آروند 33255981-011
28 مركزي محمدرضا فرجی 33252162-086
29 هرمزگان محمد نقی زاده 33662210-076
30 همدان شهرام عابدی 3822202-081
31 يزد امیر زین العابدین قمی 36282266-035
32 بشاگرد (  سرپرست ) میردادی 076-42224219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات رووسای خودکفایی استانها

ردیف

نام استان

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

1

آذربایجان شرقی

عبدالوحید رضاییان

0411-4768917

2

آذربایجان غربی

البرز حاجی زاده

0441-2222530

3

اصفهان

کیوان طبیبیان

0311-2220307

4

ایلام

رمضان سالاری

0841-2240295

5

اردبیل

جهانبخش نژادجواد

0451-7746204-6

بوشهر

مسلم ملیت

0771-2520719

7

تهران

فرهاد رشیدی

021-77524179-80

8

چهارمحال و بختیاری

نجفعلی حیدری

2220036-0381

9

خراسان جنوبی

محمد امیری

0561-2236124

10

خراسان رضوی

جواد امانی

0511-2239868

11

خراسان شمالی

نورمحمد جهانی

0584-2414731

12

خوزستان

ناجی عبیاوی

0611-3367970

13

زنجان

 سید سعیدسادات فاطمی

0241-7271745

14

سمنان

علیرضا محمودی گیلکی

0231-4432626

15

سیستان و بلوچستان

شهرام فیروز جهان تیغ

0541-4504142

16

البرز

عزيري

026-32811471

17

فارس

اسماعیل جوادی حقیقی

0711-2337659

18

قزوین

 

0281-3353059

19

قم

حسین عبدالحی

0251-6167622

20

کردستان

فرشید جهان بین

0871-3287750

21

کرمان

علی اکبر احمدی نژاد

0341-2232860

22

کرمانشاه

رشید جلیلیان

0831-8243724

23

کهگیلویه و بویراحمد

مهدی صفری سروک

0741-2220663

24

گلستان

سیداسلام راد حسینی

0171-4436727

25

گیلان

حبیب اله رضادوست

0131-3232791-6

26

لرستان

کورش میرزاوند

0661-2220933

27

مازندران

خشایار آروند

0151-3255981

28

مرکزی

محمدرضا فرجی

0861-3252162

29

هرمزگان

محمد نقی زاده

0761-6662210

30

همدان

شهرام عابدی

0811-8220202

31

یزد

امیر زین العابدین قمی

0351-6282266