کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اخبار مرکز آموزش و پژوهش 

 

خبر 1

توانمندسازی امدادگران از لحاظ دانش و مهارتهای مورد نیاز با رویکرد ارزشی و انقلابی و مدیریت جهادی یکی از برنامه های اصلی مرکز اموزش و پژوهش است:

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: توانمند سازی مجموعه همکاران امدادی از لحاظ دانش و مهارتهای مورد نیازبا رویکردهای ارزشی و انقلابی و مدیریت جهادی یکی ار برنامه های اصلی مرکز آموزش و پژوهش است.که براین اساس راهبردهای آموزشی و پژوهشی در حال تدوین است.


به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، میر هاشم موسوی درجلسه شورای مدیران استان قزوین ضمن مقایسه تطبیقی رویکردهای حمایتی در قالب گفتمان دینی و انقلابی با رویکرد غربی اظهارداشت: در رویکردهای حمایتی در فلسفه غرب و نظام لیبرال سرمایه داری مواجهه دنیای غرب تنها با مظاهر و پدیده های ناشی ازفقر، بی عدالتی ، نابرابری و محرومیت ها بصورت منفعلانه و اکثرا" هدف از برنامه ها و عملیات ها و سیاستهای اجتماعی( اعم از بیمه ،خدمات توان بخشی و حمایتی و.. )مانع ایجاد بحرانها و مسائل اجتماعی در مقابل نظام های سرمایه داری شوند، به عبارت دیگر در نظام سرمایه داری قرار نیست فقر از بین برودچرا که خود نظام سرمایه داری مولد و ایجاد کننده فقر است، بلکه در این نظام فقر از صورتی به صورت دیگر و از آسیبی به آسیبی دیگر تبدیل می شود. حال آنکه در گفتمان دینی و انقلابی برخورد فعال و ریشه ای با فقر و محرومیت مدنظر بوده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی تامین عالت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی قلمداد شده است.

وی در ادامه اظهار نمود که در گفتمان دینی حضرت امام(ره)، کسی که فقیر است، بیچاره ، درمانده، نادار و دارای نقصان ذاتی نیست بلکه «مستضعف» و محروم کسی است که امکان توسعه و رشد را داشته است. افراد و نظامات استعماری و استکباری با رویکردهای استثماری و سرمایه داری و بی عدالتی، این زمینه رشد فطری را مورد تهاجم قرار داده و از فقیر سلب پیشرفت کرده است.

موسوی عنوان کرد در نگاه کلان و راهبردی بایستی به سمت راهبردهایی برویم که توانمندی ذاتی فقرا را به خودشان بازگردانیم و در این زمینه اتخاذ رویکردهای فعالانه مبتنی بر توانمندسازی از اولویت های اساسی به نظر می رسد.

وی اضافه کرد؛ کاری که امداد می خوهد در حوزه مدیریت فقر و پیامدهای آن وارد شود باید در مرحله ای باشد که قبل از ایجاد چالش و یا آسیب های اساسی باشد؛ و این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما با هوشمندی و استفاده از ابزارهای علمی به قابلیتی برسیم که قبل از وقوع چالش ها و آسیب ها «مسئله شناسی» درست و دقیق داشته باشیم. 

رئیس مرکز آموزش و پژوهش خاطرنشان کرد :رای مسئله شناسی دقیق درخصوص پدیده های ناشی از فقر و محرومیت لازم است از نزدیک و با توجه به شرایط و آمایش سرزمینی در زمینه مسائل فرارو وضعیت مناطق، استان ها، شهرستان ها و حتی بخش های کوچک را هم مورد نظر قرار دهیم، و برای مواجهه با شرایط متفاوت در استان ها و شهرستان ها نسخه واحد و ستادی بدون درک واقعیت های منطقه ای نداشته باشیم. 

موسوی یادآوری شد:دغدغه اصلی ما مددجویان هستند، ما می خواهیم سیستم توانمند باشد، چالاکی و قابلیت پاسخگویی به نیازهای نیازمندان و مددجویان را با رویکرد دینی و ارزشی و انقلابی داشته باشد. و در این زمینه بر روی اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت کارمندان تمرکز بیشتری خواهیم داشت؛ قطعا سیاست های که اثر بخشی هزینه ای نداشته و مطابات سازمانی را از تعادل خارج می سازد را در حوزه آموزش و پژوهش نخواهیم داشت. 

همچنین وی در ادامه برنامه های سفر خود به استان قزوین از تعدادی از خانواده های مددجویان تحت حمایت در قالب طرح مفتاح الجنه، و چند طرح اشتغال ، کلاس آموزش پیشگیری از اعتیاد و مرکز نیکوکاری در شهرستان استان قزوین بازدید نمود.

خبر 2

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: سیاست گذاری کمیته امداد امام خمینی(ره) بر مبنای آموزش و پژوهش است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، میرهاشم موسوی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با  شورای مدیران کمیته امداد هرمزگان، نیروی انسانی متفکر را سرمایه یک سازمان خواند و اظهار داشت: هیچ تصمیمی روی میز سیاستگذاری امداد قرار نمی گیرد مگر اینکه پیوست آموزشی ،پژوهشی داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط و آمایش سرزمینی استان ها، مناطق و شهرستان ها افزود: هنرما در آموزش و پژوهش بعنوان یک ابزار هوشمند با قابلیت اتکاء و اطمینان در تعامل با واحدهای تخصصی استان ها و هدف گذاری صحیح برای آن ها است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور، فقر، نابرابری و محدودیت ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی ذکر و تاکید کرد: توانمند سازی مجموعه از لحاظ دانش و مهارت تصمیم سازی جز بوسیله  آموزش امکان پذیر نیست.

موسوی، گفت: تلاش مجموعه امداد امام (ره) با رویکرد انقلابی، ارزشی و دینی با دیگر دستگاه های حمایتی از دیدگاه امام راحل متفاوت است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور تحول را یک نگاه آرمانی عنوان کرد و افزود : تحول در کمیته امداد یک متغیر نیست و فرآیند و مسئولیت باز مهندسی سازمانی با آموزش و پژوهش است .

موسوی با اشاره به اینکه بایستی توان مهارتی دانشی و بینشی را باز آفرینی و باز آموزی کنیم ، گفت: ما در مجموعه خدمات آموزشی و پژوهشی به دنبال اثر بخشی بیشتر هستیم و امیدواریم با تلاش تمامی خدمتگذاران امداد به این اهداف دست یابیم .

خبر3

توانمندسازی امدادگران از لحاظ دانش و مهارتهای مورد نیاز با رویکرد ارزشی و انقلابی و مدیریت جهادی یکی از برنامه های اصلی مرکز اموزش و پژوهش است

به گزارش اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، میر هاشم موسوی درجلسه شورای مدیران استان قزوین ضمن مقایسه تطبیقی رویکردهای حمایتی در قالب گفتمان دینی و انقلابی با رویکرد غربی اظهارداشت: در رویکردهای حمایتی در فلسفه غرب و نظام لیبرال سرمایه داری مواجهه دنیای غرب تنها با مظاهر و پدیده های ناشی ازفقر، بی عدالتی ، نابرابری و محرومیت ها بصورت منفعلانه و اکثرا" هدف از برنامه ها و عملیات ها و سیاستهای اجتماعی( اعم از بیمه ،خدمات توان بخشی و حمایتی و.. )مانع ایجاد بحرانها و مسائل اجتماعی در مقابل نظام های سرمایه داری شوند، به عبارت دیگر در نظام سرمایه داری قرار نیست فقر از بین برودچرا که خود نظام سرمایه داری مولد و ایجاد کننده فقر است، بلکه در این نظام فقر از صورتی به صورت دیگر و از آسیبی به آسیبی دیگر تبدیل می شود. حال آنکه در گفتمان دینی و انقلابی برخورد فعال و ریشه ای با فقر و محرومیت مدنظر بوده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی تامین عالت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی قلمداد شده است.
وی در ادامه اظهار نمود که در گفتمان دینی حضرت امام(ره)، کسی که فقیر است، بیچاره ، درمانده، نادار و دارای نقصان ذاتی نیست بلکه «مستضعف» و محروم کسی است که امکان توسعه و رشد را داشته است. افراد و نظامات استعماری و استکباری با رویکردهای استثماری و سرمایه داری و بی عدالتی، این زمینه رشد فطری را مورد تهاجم قرار داده و از فقیر سلب پیشرفت کرده است.
موسوی عنوان کرد در نگاه کلان و راهبردی بایستی به سمت راهبردهایی برویم که توانمندی ذاتی فقرا را به خودشان بازگردانیم و در این زمینه اتخاذ رویکردهای فعالانه مبتنی بر توانمندسازی از اولویت های اساسی به نظر می رسد.
وی اضافه کرد؛ کاری که امداد می خوهد در حوزه مدیریت فقر و پیامدهای آن وارد شود باید در مرحله ای باشد که قبل از ایجاد چالش و یا آسیب های اساسی باشد؛ و این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما با هوشمندی و استفاده از ابزارهای علمی به قابلیتی برسیم که قبل از وقوع چالش ها و آسیب ها «مسئله شناسی» درست و دقیق داشته باشیم. 
رئیس مرکز آموزش و پژوهش خاطرنشان کرد :رای مسئله شناسی دقیق درخصوص پدیده های ناشی از فقر و محرومیت لازم است از نزدیک و با توجه به شرایط و آمایش سرزمینی در زمینه مسائل فرارو وضعیت مناطق، استان ها، شهرستان ها و حتی بخش های کوچک را هم مورد نظر قرار دهیم، و برای مواجهه با شرایط متفاوت در استان ها و شهرستان ها نسخه واحد و ستادی بدون درک واقعیت های منطقه ای نداشته باشیم. 
موسوی یادآوری شد:دغدغه اصلی ما مددجویان هستند، ما می خواهیم سیستم توانمند باشد، چالاکی و قابلیت پاسخگویی به نیازهای نیازمندان و مددجویان را با رویکرد دینی و ارزشی و انقلابی داشته باشد. و در این زمینه بر روی اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت کارمندان تمرکز بیشتری خواهیم داشت؛ قطعا سیاست های که اثر بخشی هزینه ای نداشته و مطابات سازمانی را از تعادل خارج می سازد را در حوزه آموزش و پژوهش نخواهیم داشت. 
همچنین وی در ادامه برنامه های سفر خود به استان قزوین از تعدادی از خانواده های مددجویان تحت حمایت در قالب طرح مفتاح الجنه، و چند طرح اشتغال ، کلاس آموزش پیشگیری از اعتیاد و مرکز نیکوکاری در شهرستان استان قزوین بازدید نمود.

خبر 4

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور گفت: رویکرد مددجومحوری با توانمندسازی مددکاران و جامعه امدادی به‌عنوان رویکرد اصلی و کلان آموزش و پژوهش باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در دنیای پر تلاطم امروز که تغییرات سریع و پیچیده محیطی، نظم و آرامش حاکم بر سازمان‌ها را در نوردیده است، تحقق اهداف سازمان‌ها اتفاقی نیست و این مهم نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک دارد.

با توجه به اینکه کمیته امداد به عنوان یک نهاد اجتماعی از این تغییرات محیطی مصون نیست و تحقق اهداف مقدس آن بدون برنامه‌ریزی و آموزش‌های لازم میسر نمی‌شود، اداره آموزش و پژوهش این نهاد استراتژی‌های مناسب برای تحقق اهداف این نهاد با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه هدف را به صورت علمی تهیه و تدوین می‌کند.

خبرنگار تسنیم با سیّد هاشم موسوی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، مصاحبه‌ای انجام داده است که در ادامه می‌خوانید

تسنیم: لطفاً دلیل حضور خود در کمیته امداد استان فارس را بفرمائید؟

موسوی: یکی از فلسفه‌های حضور ما در استان‌ها این است که مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور در رویکرد جدید بر این نکته تأکید دارد که علاوه بر رویکردهای کلان و راهبردی باید در جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صحیح، به مسائل و مشکلات خود در فضای صف و صحنه‌هایی که منجر به خدمت‌رسانی به مددجویان می‌شود، توجه جدی داشته باشد.

اگر کمیته امداد بتواند مسائل خود را در شرایط ارائه خدمت در استان‌ها و شهرستان‌ها و به‌عبارتی صف اول و خط مقدم خدمت‌رسانی دقیق‌تر تشخیص دهد بهتر ‌می‌تواند راهکارها و سیاستگذاری‌ها را در برنامه‌ریزی‌های کلان به منظور پاسخ و ارائه خدمت مطلوب به مددجویان به‌عنوان ولی نعمتان واقعی این نهاد مقدس، الهی و ارزشی ارائه دهد و اجرایی و عملیاتی کند.

تسنیم: آیا مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور، عملکرد استان‌های مختلف در این حوزه را بررسی کرده است؟ وضعیت استان فارس را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موسوی: شاید هنوز شرایطی فراهم نشده باشد بررسی مقایسه‌ای بین استان‌های کشور انجام شود، هرچند این اقدام لازم است اما در زمینه آنچه که به‌عنوان برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به استان در هدف‌گذاری‌ها ابلاغ شده استان فارس برنامه‌های خود را به نحو مطلوبی انجام داده است.

با توجه به تغییر و تحولات جدید در کمیته امداد باید در کل کلان آموزش و پژوهش پوست‌اندازی‌ها و تغییراتی صورت گیرد و رویکرد مددجومحوری و در اصل پاسخ به نیاز مددجویان با توانمندسازی مددکاران و جامعه امدادی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اعم از خدمات اجتماعی، فرهنگی، اشتغال و غیره بیش از پیش، به‌عنوان رویکرد اصلی و کلان آموزش و پژوهش باید در اولویت قرار گیرد.

تسنیم: اجرای رویکرد جدید کمیته امداد کشور در بحث آموزش و پژوهش نیاز به چه الزاماتی دارد؟

موسوی: در این راستا باید در یک سری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی اصلاحاتی انجام شود، در حوزه آموزش همانطور که عرض کردیم نیازسنجی واقعی بر اساس شرایط شاغلان در سطح ملی، استانی و منطقه‌ای یک امر ضروری است که در حال انجام و نهایی شدن است.

پرهیز از تاکید بیشتر بر آموزش‌های بلندمدت و تدوین برنامه‌ها و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت بر اساس نیاز واقعی به لحاظ دانشی و مهارتی در چارچوب اهداف حوزه‌های تخصصی یکی از ضروریاتی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد که البته در این زمینه تدوین درس‌نامه‌های خاص کمیته امداد با رویکرد نهادی ارزشی و انقلابی در عرصه‌های خدمات اجتماعی و امدادی، یکی از اصلاحات اساسی خواهد بود.در این زمینه مقدمات اجرا و تدوین فراهم شده است که امیدواریم بتواند در عرصه عمل در راستای توانمندسازی، اثرات خود در ارائه خدمات را نشان دهد. اما در امر پژوهش به نظر بنده آنچه که در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد انتظار است انتقال دانش در کنار تجربه و نقش دانش در تصمیم‌سازی درست و مطلوب و به‌عبارتی کاربردی کردن دانش بایستی در اولویت اول مدنظر باشد.

اگرچه بنا بر ضرورت به پژوهش‌های بنیادی هم در برخی زمینه‌هایی که کار جدی نشده باید پرداخت، اما اولویت اول کاربردی کردن و استفاده از ظرفیت دانش در فضای اجرایی مدنظر هست. ما در مرکز به دنبال همین موضوع هستیم و ساز و کارهای عملیاتی شدن این هدف، در قالب نظام‌نامه در آینده نزدیک به کل کشور ابلاغ می‌شود.

تسنیم: در نظام‌نامه جدید آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور چه مسائلی مورد تأکید و توجه بیشتر قرار می‌گیرد؟

موسوی: در این نظام‌نامه با توجه به رهنمود و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و مأموریت‌های مصرح در اساسنامه کمیته امداد، و تاکیدات و جهت‌دهی‌های رئیس کمیته امداد و مبانی علمی موجود، پس از استخراج اصول و ارزش‌های حاکم بر نظام‌نامه، اهداف و راهبردهایی در کل کلان آموزش و پژوهش تدوین و متناسب با راهبردهای آموزشی و پژوهشی اقدامات عملیاتی در هر حوزه مشخص شده است.

ما سعی کردیم در تدوین این نظام‌نامه نگاه همه‌جانبه به مسائل امداد داشته باشیم و عمدتاً در این الزامات توجه به برنامه‌ریزی  راهبردی در طراحی‌ها مدنظر قرار گرفته است.

تسنیم: آیا این رویکرد در بحث مسائل اجتماعی نیز درست است و قابلیت اجرا دارد؟

موسوی: به‌طور قطع سعی شده که این نظام‌نامه آموزشی و پژوهشی بتواند در مسائل اجتماعی قابلیت اجرا و پاسخگویی به مسائل را داشته باشد. ما مسائل اجتماعی را  مسائل پیچیده می‌دانیم و معتقدیم عدم دقت در تغییرات اجتماعی با توجه به پیچیدگی، سرعت، تنوع و ابهامات تغییرات اجتماعی بعضاً می‌تواند سیستم را دچار غافلگیری کند، بر این اساس معتقدیم برخی مسائل را بایستی با رویکرد روندپژوهی و آینده‌پژوهی دنبال کنیم تا بتوانیم امکان مدیریت تغییرات را به سمت و سوی ارزشهای خود هدایت کنیم.

تسنیم: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های کمیته امداد فقرزدایی و محرومیت‌زدایی است، مرکز آموزش و پژوهش این نهاد در این زمینه چه راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه می‌دهد؟

موسوی:نه تنها رصد مسائل فقر و محرومیت و پدیده‌های ناشی از فقر و محرومیت یکی از وظایف اصلی آموزش و پژوهش کمیته امداد است بلکه همه اجزاء و حوزه‌های کمیته امداد در فضای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرایی بر این موضوعات توجه ویژه دارند و در این زمینه امروز می‌بینیم چه در گذشته و چه در حال کمیته امداد در فضای کلان خودش برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های خوبی در جهت ارائه خدمات به جامعه هدف و مددجویان خود داشته است.به نظر بنده در نگاه حاکمیتی و در فضای راهبردی و کشورداری نیز باید به سمت سیاست‌هایی رفت که از بروز شکاف طبقاتی و محرومیت‌ها جلوگیری و در ایجاد فضاهای اشتغال و اقتصاد پویا با رویکرد تولید ثروت ملی گامهای اساسی برداشته شود.یکی از راهبردهای کلان در این زمینه تعیین مسیر و جهت‌گیری رشد و پیشرفت در کشور هست که بارها توسط مقام معظم رهبری راه پیشرفت درون‌زا و برون‌گرا مورد تأکید قرار گرفته است.در این ارتباط استفاده از الگوهایی که ما را به لحاظ استفاده از ظرفیت‌های درونی ترغیب و  استحکام درونی نظام ما را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقم می‌زند باید به‌عنوان اولویت اصلی در تمام ارکان کشور  جاری و ساری باشد.بنده اعتقاد دارم که بخش عمده فقر، محرومیت و پدیده‌های اجتماعی و آسیب‌های ناشی از فقر و محرومیت مربوط به سیاست‌هایی است که از سوی نظام استکبار و نظام‌های غربی برکشورهای دیگر در قالب سیاست‌های حداکثرسازی سود و ایجاد شکاف بر دیگر کشورها تحمیل می‌شود و درک این موقعیت و مبارزه با این شرایط و اتخاذ برنامه‌های مبتنی بر رویکرد دینی و ارزشی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

خبر5

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور گفت: برای رفع محرومیت ها و رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تلاش مضاعف و بیشتر است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان ، میر هاشم موسوی در جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام (ره) استان اظهار کرد: امروز در اولین سفر کاری به استان سیستان و بلوچستان توفیق داشتیم در خدمت امدادگران خدوم این نهاد مقدس باشیم.

وی افزود: خدا را شاکریم که کمیته امداد امام (ره) استان هماهنگ ، خوب و در جای جای این استان کارکرد خود را دارد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور بیان کرد: در حقیقت در بخش های مختلف کمیته امداد امام (ره) استان از جمله آموزش ، حمایت های اجتماعی ، اشتغال ، فرهنگی ، جذب مشارکت های مردمی نشان از فضای کاری خوب است و کارها به شکل نظامند پیش می رود.

موسوی گفت: در هر صورت یک تغییری در کمیته امداد امام خمینی (ره) با نظر مقام معظم رهبری اتفاق افتاد چراکه این نهاد مقدس ارتباط مستقیم با ولایت دارد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام (ره) نهاد انقلابی است و این بار مسئولیت این نهاد مقدس را سنگین تر می کند ، اضافه کرد: دشمنان این نظام همه مسایل ما را رصد می کنند در حقیقت یکی از نقاط حساس و مهم در راهبردهای مقابله با نظام ، سرمایه گذاری می کنند در بستر اجتماعی ، همین حوزه های کار ما است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور افزود: کمیته امداد امام (ره) با نگاهی که مقام معظم رهبری و جایگاهی که نسبت به سایر دستگاه ها با نهاد ولایت دارند باید بیشتر توجه شود.

موسوی خاطرنشان کرد: لازم است نسبت به مسئله فقر و محرومیت زدایی تلاش بیشتر باشد البته این حاکی از نگاه ویژه مقام معظم رهبری است که الگوی کمیته امداد باید به سطحی برسد که به عنوان منحصر به فردترین سازمان و نهاد الهی ، انقلابی و حمایتی در قالب سیاست های اجتماعی نظام مردم سالاری دینی به اقصی نقاط جهان صادر شود.

وی اذعان کرد: در واقع آنچه که ما اگر دنبالش باشیم که دکترین سیاست های حمایتی و امدادی کجا بایستی تمرکز پیدا کنند و از کجا باید به عنوان راهبردهای عملیاتی خود را به آن جامعه هدف برساند این کمیته امداد است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد کشور افزود: باید گفتمان ولایت و امام راحل (ره) که این شرایط و فضای منحصر به فرد کمیته امداد را به وجود آوردند این گفتمان باید با این ویژگی منحصر به فردش در جای جای و پایین ترین نقطه خدمت رسانی منتقل شود.

موسوی اذعان کرد: هسته ترین و مرکزی ترین فضای راهبردی نظام مردم سالاری دینی در حوزه حمایتی و تحقق رفاه عمومی از منظر رویکرد دینی در این نهاد مقدس باید اتفاق بیافتد. 

خبر 6

رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در نشست مشترک با شورای مدیران استان هرمزگان با اشاره به اینکه سرمایه یک سازمان نیروی انسانی متفکر است گفت : هیچ تصمیمی روی میز سیاستگذاری امداد قرار نمی گیرد مگر اینکه پیوست آموزشی ،پژوهشی داشته باشد

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ؛ میر هاشم موسوی افزود : می بایست از نزدیک و با توجه به شرایط و آمایش سرزمین استان ها مناطق و حتما شهرستان ها را ببینیم و هنرما در آموزش و پژوهش بعنوان یک ابزار هوشمند با قابلیت اتکاء و اطمینان در تعامل با واحدهای تخصصی استان ها و هدف گذاری صحیح برای آن ها است . 

وی گفت : توانمند سازی مجموعه از لحاظ دانش و مهارت تصمیم سازی جز بوسیله ی آموزش امکان پذیر نیست و ریشه ی بسیاری از آسیب های اجتماعی فقر ، نابرابری و محدودیت می باشد . 
رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور تلاش مجموعه امداد امام (ره) با رویکرد انقلابی ،ارزشی و دینی را متفاوت با دیگر دستگاه های حمایتی از دیدگاه امام راحل بیان داشت. 
موسوی رویکرد کمیته امداد را مددجو محوری و مسئله محوری با اولویت آموزش و پژوهش عنوان کرد . 
رئیس مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور تحول را یک نگاه آرمانی عنوان کرد و افزود : تحول در امداد یک متغیر نیست و فرآیند و مسئولیت باز مهندسی سازمانی با آموزش و پژوهش می باشد . 
موسوی با اشاره به اینکه بایستی توان مهارتی دانشی و بینشی را باز آفرینی و باز آموزی کنیم ، گفت : ما در مجموعه خدمات آموزشی و پژوهشی به دنبال اثر بخشی بیشتر هستیم و امیدواریم با تلاش تمامی خدمتگذاران امداد به این اهداف دست یابیم .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان هم در این نشست به ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود فعالیت های مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش پرداختند . 
مرتضی موصلی گفت : توجه به نیازسنجی آموزشی مناطق مختلف کشور ، توسعه پژوهش های کاربردی با نگاه منطقه ای ، تدوین سند کاهش فقر و توانمندسازی نیازمندان از جمله راهکارهای افزایش اثر بخشی دوره های آموزشی و پژوهشی در کمیته امداد امام خمینی (ره) است

خبر7

در پی تأکیدات ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و تحول گرا و دوره آموزشی « مدیریت و کشور داری از دیدگاه نهج البلاغه» به همت مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد

دوره آموزشی « مدیریت و کشورداری از دیدگاه نهج ابلاغه» ویژه مدیران کل، معاونین و رؤسای ادارات دفترمرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مدت 8 ساعت کاری و طی دو روز در روز های یکشنبه و دوشنبه 15و16 آذرماه سال جاری با دعوت از حجت الاسلام سلمانی کیاسری نویسنده کتاب «مدیریت و کشورداری از دیدگاه نهج البلاغه» به عنوان استاد دوره برگزار گردید.

استاد محترم در این دوره با تفکیک مصادیق عملی مفاهیمی همچون تکلیف، توصیه، اخلاق و قانون به عنوان مقوم های زندگی کاری کارکنان نظام اسلامی، آیات قرآن و رویات معتبر صادره از ائمه (علیهم السلام) را فراتر از توصیه تلقی کرده و عمل به آنها را از مصادیق تکلیف بر شمردند که در بسیاری از موارد، عدم التزام عملی به این آیات و روایات می تواند موجب عقاب اخروی گردد.

ایشان با اشاره به فرمایش حضرت امیر (علیه السلام) در خطبه 18 نهج البلاغه « أم انزل اللّه دنیاً ناقصاً» ( آیا خداوند متعال، دین ناقصی را فرو فرستاده است؟) دین اسلام را دارای توان پاسخگویی به تمام شئون زندگی و کاری مسلمانان دانستند که دو پایه اصلی و اساسی این دین تطابق آن بر دو مفهوم عدالت و فطرت می باشد و با توجه به جایگاه مهم کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظام اسلامی و بر مبنای نامه 53 نهج البلاغه، صفات علم، خشیت و تواضع را مهمترین صفات مورد نیاز برای امدادگران دانستند و با استناد به این که خشیت و تواضع صفاتی است که تنها به دنبال علم پدید می آیند، ضرورت علم آموزی هر چه بیشتر و احساس نیاز و انگیزه به این موضوع را از مهمترین وظایف مرکز آموزش و پژوهش تمام ادارات و سازمان های دولتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) بر شمردند.

خبر 8 

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان صبح روز دوشنبه بمناسبت بزرگداشت هفته پژوهش میزبان جناب اقای میر هاشم موسوی رییس مرکز اموزش و پژوهش بود که ضمن بازدید از دستاورد های کمیته امداد استان گیلان در پنل تخصصی و علمی با عنوان فقر و توانمند سازی شرکت و ضمن سخنرانی در این نشست همچنین از طرح های اشتغال ، مسکن و درمان و سایر اقدامات انجام گرفته در استان بمنظور بهبود وضعیت معیشتی خانواده های تحت پوشش بازدید بعمل آوردند. 

خبر 9 

یکی از کار هایی که مرکز آموزش و پژوهش امداد واگذار شده است بخش آموزش کارکنان می باشد که توسط مدیریت آموزش دوره های کوتاه مدت برای ارتقاء سطح علمی کارکنان برگزار می شود به گزارش رسیده از حوزه آموزش تعداد 5 دوره آموزشی از آبان ماه برگزار شده است که اولین دوره ان برگزاری دوره آموزش نظارت و بازرسی ویژه مدیران و کارشناسان حوزه بازرسی سراسر کشور در مورخ 24 آبان به مدت 12 ساعت برای 101 نفر می باشد 

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع حمایتی ویژه روسای ادارات فناوری اطلاعات سراسر کشور مورخ 24 ابان به مدت 32 ساعت برای 38 نفر 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و کشور داری از دیدگاه نهج البلاغه ویژه مدیران کل ، معاونین و روسای ادارات دفتر مرکزی مورخ 14 آذر به مدت 8 ساعت برای 110 نفر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه انشاء و صدور رای ویژه اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورخ 15 دی به مدت 16 ساعت برای 12 نفر 

برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی حقوق بین الملل و سازمانها و مجامع بین الملل ویژه مدیران و کارشناسان معاونت امور بین الملل مورخ 20 دی به مدت 10 ساعت برای 22 نفر

همچنین تشکیل جلسات کمیته راهبردی جهت بررسی اولویتهای آموزشی و پژوهشی به تفکیک حوزه های تخصصی که تاکنون 15 جلسه اعم از معاونت حمایت و سلامت خانواده و معاونت فرهنگی و معاونت اشتغال و خود کفایی و معاونت توسعه مشارکتها مردمی و معاونت امور بین الملل و معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت اداری و مالی برگزار شده است.

 

خبر 10 

 به گزارش رسیده از حوزه دانشگاه علمی و کاربردی کمیته امداد امام خمینی (ره) امتحانات نیمسال اول 94-95 دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی - خانواده از روز پنج شنبه 94/10/10 لغایت دوشنبه 94/10/28 در مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی امداد برگزار می گردد. لازم است دانشجویان جهت ثبت نام در ترم دوم سال 94 مطابق تقویم آموزشی در روزهای 11/5 جهت انتخاب واحد 11/17 شروع کلاس ها و 12/2 جهت حذف و اضافه به آموزش دانشگاه مراجعه کنند.

 

خبر 11

گرد همایی یک روزه مشاوران و کارشناسان مسئول آموزش و پژوهش کشور در تاریخ یازده بهمن نودو چهار برگزار گردید : در این گردهمایی سراسری که ابتدا با سخنرانی جناب آقای فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)شروع شد که به بیان دیدگا هها در خصوص نیروی انسانی پرداختند از نظر جناب آقای مهندس فتاح اگر فکر و اندیشه نیروی انسانی تغییری نکند این نهاد متحول نمی شود وی افزود رویکرد اصلی ما برای تحول در این نهاد نگاه دینی ، انقلابی و فنی و هوشمندانه است که تا نتیجه نهایی ان را دنبال می کنیم قدم اول آموزش است چرا که موجب افزایش بهره وری و کارایی می شود آقای فتاح با تاکید بر نحوه برخورد صحیح مسئولان با مددجویان تحت پوشش ادامه داد ما باید از نزدیک مشکلات مددجویان را رصد کنیم تا بتوانیم به درستی  مسایل آنان را درک و فهم کنیم اینکه با دادن مقداری پول به مددجویان به خود بقبولانیم کار تمام است غلط و اشتباه است چرا که حضور در کنار یتیمان همراه با مهربانی ، همدلی ، شادی و در کنار تامین مخارج زندگی او مورد تاکید خداوند است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد وی همچنین در خصوص ضرورت تحول درپرداخت  های سنتی به صندوق صدقات در سطح شهر به پرداخت های الکترونیک صدقات تاکید که بزودی شاهد تغییرات اساسی در این حوزه خواهیم بود شاین ذکر است در این گردهمایی از نظام جامع آموزش و پژوهش و آموزش های مجازی این مرکز رونمایی شد .

خبر 12 

آموزش الكترونيكي

با گرامیداشت سالی که با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » نامگذاری گردیده به اطلاع مي رساند ؛ با عنايت به تاكيد سرپرست محترم كميته امداد امام( ره ) مبني بر اجراي طرح آموزش مجازي كاركنان از طريق سيستم يادگيري الكترونيكي و با توجه به ضرورت راه اندازي آموزش هاي الكترونيكي از طريق توسعه نرم افزار موجود در اين مركز به عنوان يك ماژول از نرم افزار  ( جام ) با حداقل هزينه امكان پذير گرديد ، به همين منظور  مركز آموزش و پژوهش با رويكرد كاهش هزينه ها ، تنوع بخشي در بهره گيري از روش هاي آموزشي اثربخش و كارآمد و تسريع در اجراي دوره هاي آموزشي، از سيستم مديريت آموزش الكترونيكي ( LMS ) بهره برداري نموده است .

در همين راستا اين مركز اولين دوره آموزش الكترونيكي راتحت عنوان"آشنايي با اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره)"    را در نيمه دوم اسفندماه سال 1394 براي كليه كاركنان سراسر كشور بارگذاری نمود و آزمون الكترونيكي آن  براي بيش از 15000 نفر از كاركنان سراسر كشور مطابق جدول زیر برگزار گرديد.

 

رديف

تعداد كل شركت كنندگان

ميانگين نمره

درصد قبول

1

15202

17

57/96

 

خبر 13 

بدينوسيله به اطلاع كليه همكاران محترم دفتر مركزي مي رساند: ششمين نشست علمي و تخصصي مركز آموزش و پژوهش با همكاري و با دعوت از اساتيد محترم دانشگاه ،با موضوع "كميته امداد امام خميني(ره)  و اقتصاد مقاومتي  ، الزامات و مفاهيم" برگزار خواهد شد . شايان ذكر است در پايان نشست گواهي شركت در دوره هاي آموزشي به ميزان 3 ساعت جهت شركت كنندگان صادر خواهد شد. زمان :سه شنبه  14/2/95 از ساعت 30/13  الي 16 مكان : مركز آموزش و پژوهش  سالن شهيد آيت الله مدني

خبر 14

 به اطلاع تمامی دانشجویان مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد می رساند : 

بن کارت یارانه خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبا عنایت به برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران در نیمه دوم اردیبهشت ماه همه ساله بن کارت های یارانه ای خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار می گیرد . بنابراین در راستای ترویج کتابخوانی ، دانشجویان مرکز جهت ثبت نام در  و یا لینک آن در سایت معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایند .www. Tibf.ir 

خبر 15 

از مجموع پایان نامه ها و طرح های پژوهشی که در استانها به پایان رسیده و به مرکز آموزش و پژوهش ارسال شده اند به تعداد 198 پژوهش با موضوعات مختلف و در ارتباط با مسایل امداد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که گزارش نتایج پژوهش 19 مورد از انها جهت استفاده کاربردی به حوزه ریاست محترم امداد امام خمینی (ره) و اعضای شورای معاونین و مدیران کل ارسال گردید تا از یافته های این پژوهش ها در حوزه تخصصی و کاربردی استفاده گردد.

خبر 16

1. تهیه گزارش عملکرد پژوهش (6 ماهه اول 1395)

2.دریافت اولویت های پژوهشی دفتر مرکزی و استان ها

3. برگزاری جلسات مشترک حوزه پژوهش با حوزه های اداری و مالی، حمایت و سلامت خانواده، اشتغال و خودکفایی، توسعه مشارکت های مردمی به منظور بررسی اولویت های پژوهشی

4. مشارکت در تهیه rfp طرح های پژوهشی درخواست شده از حوزه های تخصصی

5. بررسی نتایج پایان نامه های مرتبط با فعالیت های امداد و رتبه بندی آن ها

6. بررسی طرح های پژوهشی پیشنهاد شده توسط استان ها