کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

گروه مطالعات راهبردی

گروه مطالعات راهبردی در راستای هدف اساسی امداد مبنی بر کمک به تصمیم سازی و سیاست گذاری حوزه های مختلف امداد و بستر سازی در جهت وقع تحول توام بارشد در مرکز اقدام به انجام مطالعات و بررسی علمی مختلف بنابر اولویت های امدادنموده است . این مطالعات به شیوه های مختلف من جمله فراتحلیل ، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام شده و به رصد مسایل ناشی از فقر و محرومیت و اسیبهای ان در کشور می پردازد و در راستای برخی از موضوعات بر اساس اهمیت گروه هدف در اولویت قرار گرفته که شامل موارد می شود 

 1- بررسی و رصد مسایل ناشی از فقر و اسیب های اجتماعی ان

 2- تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشور با رویکرد توانمندسازی 

 3- مطالعه وضعیت ساختار خانواده و تغییرات ان در ایران و 40 کشور جهان 

 4- بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور و مقایسه ان با 43 کشور جهان 

 5- تالیف 10 عنوان کتابچه اموزشی در مورد ایدز برای گروهای هدف مختلف

 6- بررسی و تحلیل پدیده پدیده پیری جمعیت در ایران 

 7- انجام مطالعات علمی در سطوح ملی ، منطقه ای و استانی

 8- تهیه مجموعه رهنمودها و انتظارات رهبری معظم از کمیته امداد با استفاده از منابع موجود

 9- ارزیابی دو طرح بررسی آثار و تبعات هدفمند سازی یارانه و طرح آمارگیری مربوط به مرکز آمار و برنامه ریزی امداد 

10- تهیه گزارش مدیریتی از پایان نامه آذربایجان شرقی با عنوان بررسی نقش سبکهای رهبری در افزایش مشارکتهای مردمی کمیته امداد مراغه

11- تهیه گزارش مدیریتی از پایان نامه آذربایجان شرقی با عنوان بررسی استراتژی های تحول در بالندگی سازمانی

12- تهیه گزارش جامع پژوهشی از پایان نامه کهگیلویه و بویر احمد با عنوان بررسی رابطه شیوه های تامین مالی و نقش آن ها در رسیدن به اهداف سازمانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کهکیلویه و بویر احمد

13- تهیه گزارش پژوهشی از پایان نامه استان کرمانشاه با عنوان : بررسی رابطه حمایت های اجتماعی و توانمندسازی دانش آموزان،تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان گیلانغرب

14- تهیه گزارش پژوهشی از پایان نامه استان کرمانشاه با عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح های اشتغال بخش دامپروری کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گیلانغرب

15- تهیه گزارش پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر خدمات حمایتی امداد بر سطح سلامت سالمندان از پایان نامه ارسالی استان تهران

16- تهیه گزارش مدیریتی از پایان نامه استان زنجان با عنوان بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان کمیته امداد

17- تهیه گزارش مدیریتی  ازپایان نامه استان بوشهر با عنوان بررسی تاثیر تکنیک های شناخت /ذهن آگاهی بر پیشگیری از اعتیاد

18- تهیه گزارش مدیریتی از پایان نامه استان اصفهان با عنوان بررسی اثربخشی روش درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر معناداری و سلامت عمومی زنان سرپرست خانوار اصفهان

19- تهیه گزارش پژوهشی طرح بررسی تأثیر وام های خودکفایی امداد بر توانمندسازی مددجویان

20- تهیه  گزارش پژوهشی مقایسه ویژگی های روان شناختی (اضطراب ، استرس ، عزت نفس) در مددکاران و سایر پرسنل امداد  استان همدان

21- تهیه گزارش پژوهشی تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر افکار اضطرابی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرستان همدان

22- تهیه و تنظیم خلاصه گزارش پژوهشی از طرح بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی مددجویان استان تهران

23- تهیه و تنظیم خلاصه گزارش پژوهشی طرح استان چهار محال و بختیاری  بررسی و سنجش میزان رضایتمندی جامعه هدف

24- تهیه خلاصه گزارش پژوهشی مقایسه احساس حقارت ، خودکارآمدی و بحران هویت نوجوان تحت حمایت و غیرحمایت شهر یاسوج

25- تهیه خلاصه گزارش پژوهشی بررسی عوامل موثر بر رضایت حامیان طرح اکرام ایتام استان کردستان

26- تهیه خلاصه گزارش پژوهشی  بررسی تأثیر دوره های آموزش کار آفرینی بر گرایش کار آفرینانه مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام

27- تهیه خلاصه گزارش پژوهشی  در باره بررسی رابطه آموزش کارکنان با بهره وری آنها از پایان نامه خراسان جنوبی

28- پیشنهاد و ارائه دو مدل مفهومی  از مطالب همایش مدیران کل استانی  و ترسیم  و طراحی مدل و چارت نهایی

29- تدوین گزارش تحلیلی از خلاصه عملکرد اکرام ایتام در بازه زمانی 1380 تا 1393 و تحلیل روند آتی این طرح در امداد

فهرست اهم اقدامات صورت گرفته در 9 ماه اول سال 1395

 تهیه گزارش خلاصه پایان نامه ها با عناوین 

1-  بررسی نقش سبک های رهبری در افزایش مشارکتهای مردمی 

2- بررسی اثر بخشی استراتژی های تحول در بالندگی سازمانی 

3- اثر بخشی روش درمانی مبتنی  معنا داری زندگی برسلامت عمومی زنان سرپرست خانوار

4- بررسی  آموزشی مهارتهای کارآفرینی طرح های اشتغال در کمیته امداد

5- بررسی تاثیر خدمات حمایتی امداد بر سلامت سالمندان تحت حمایت

6- بررسی رابطه میان مولفه های سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان امداد

7- بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت در بهره وری کارکنان

8- بررسی رابطه شیوه های تامین مالی و نقش آن بر اهداف سازمانی کمیته امداد

گزارش پژوهشی

1- بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی با میزان دینداری جوانان (چهار محال و بختیاری)

2- تدوین مدل اعتمادسازی عمومی در کمیته امداد امام خمینی(ره)(اردبیل)

3- رابطه بین خودکارآمدی و دینداری با سلامت روان زن سرپرست خانوار(خراسان شمالی)

4- بررسی رابطه رهبری معنوی و سبک مذاکره مدیران(آذربایجان غربی)

5- بررسی عملکرد کمیته امداد امام خمینی در بحث انفاق از جنبه کاهش فاصله طبقاتی و مباحث فقهی مرتبط با آن(اردبیل)

6- بررسی اثرگذاری آموزش های مهارتی بر توانمندسازی اقتصادی خانواده های تحت حمایت امداد امام (ره)

7- بررسی عوامل مؤثر بر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان کمیته امداد (کهکیلویه و بویراحمد)

8- بررسی تبیین میزان اثربخشی برنامه های اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی کمیته امداد بر سرمایه اجتماعی مددجویان(بوشهر)

9- نقش کارآفرینی در سلامت روان و کیفیت زندگی مددجویان خودکفا شده.

10- پیری جمعیت فرصت ها و چالش ها

11- عوامل فردی و اجتماعی گرایش به تجرد در دختران(یک تحمیل یا ترجیح)

12- بررسی و تحلیل رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در کمیته امداد (یزد)

13- بررسی اثربخشی تسهیلات اشتغال و خودکفایی کمیته امداد (خراسان رضوی)

14- بررسی حجم کاری مددکاران اجتماعی و میزان رضایتمندی آنها(کرمانشاه)

15- بررسی نقش برنامه آموزش خانواده کمیته امداد بر کاهش گرایش مددجویان به سوء مصرف مواد مخدر(لرستان)

         ** بعلاوه دریافت 42 مورد گزارش پژوهشی ارسالی  از استانها

فراتحلیل

1-فرا تحلیلی بر مطالعات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و پیامدهای آن

از  مجموع فرضیات و یافته های 14 پژوهش صورت گرفته  در خصوص عوامل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تاثیر خدمات حمایتی کمیته امداد امام(ره) و موانع توانمندسازی و همچنین پیامدهای آن ، این نتیجه بدست آمد که سه مقوله ی، ویژگی های فردی زنان سرپرست خانوار، خدمات کمیته امداد و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی که هریک دارای متغیرهای خردتری نیز میباشد در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این سازمان تاثیر گذار بوده و برآیند این توانمندسازی که شامل ارتقای سلامت روانی و اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای مهارت های زندگی (فردی و اجتماعی) و در نهایت اشتغال و خودکفایی می باشد ضمن رابطه دوسویه با مقوله توانمندسازی منجر به تفاوت در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و همچنین ارتقای رضایت از زندگی آنان  نیز می گردد.

2- فراتحلیلی بر علل و پیامدهای تعهدسازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)

از  مجموع فرضیات و یافته های 7 پژوهش صورت گرفته  در خصوص علل و پیامدهای تعهد سازمانی  ، این نتیجه بدست آمد که عواملی همچون سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، جانشین پروری، دینداری و جامعه پذیری و آنومی بر ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان امداد مؤثر بوده و از پیامدهای تعهد سازمانی نیز افزایش بهره وری کارکنان و نشاط کارکنان میباشد که مقوله افزایش بهره وری نیز خود متاثر از سبک تفکر مدیران می باشد. همچنن نتایج تحقیقات مذکور مشخص کرد بین جنسیت،وضعیت تأهل، سن،  نوع استخدامی، سمت،  سابقه کاری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

طرح مطالعاتی اجرایی و کاربردی

1-   نگارش و تدوین طرح مطالعاتی توانمندسازی مددجویان امداد مشتمل بر   ( زنان سرپرست خانوار ، فارغ التحصیلان دانشگاهی، سالمندان و...) با استفاده از رویکرد اجتماع محور

2-   مشارکت در نگارش آیین نامه اجرایی تشکیل اتاق فکر

تحلیل آماری و وضعیت

1- بررسی آماری وضعیت دانش آموزان در کشور و امداد و پدیده ترک تحصیل

2- بررسی تحلیلی آمار زنان سرپرست خانوار

3- بررسی آماری پدیده پیری جمعیت در کشور و امداد

4- مطالعه و برسی طرح نظرسنجی مددجویان در خصوص کارت اتکا و اعلام به استان تهران

5- تحلیل و بررسی گزارش عملکرد مرکز خدمات مددکاری

6- مطالعه علمی پژوهشی فقر چیست فقیر کیست جهت بهره برداری برنامه ریزی

7- بررسی و تحلیل کتابچه راهنمای مددکاران و ارائه پیشنهادات

8-تحلیل ثانویه طرح اکرام

9- تهیه بسته پیشنهادی در خصوص الگوی اقتصاد مقاومتی در امداد و اجرای سیاستهای فرهنگی امداد

ارزیابی و بررسی

1- مشارکت در بازبینی و ارزیابی 10 عنوان از درسنامه های مرکز

2- بررسی چالش های کلان کمیته امداد

3-آسیب شناسی ایجاد اتاق فکر و ارائه راهکارهای لازم

 برنامه های آتی : 

1- تداوم تمرکز بر تجمیع و ساماندهی مطالعات پژوهشی انجام شده با استفاده از روش فراتحلیل 

2- بستر سازی و برنامه ریزی جهت انجام مطالعات راهبردی در اینده با تمرکز بر اهداف ، روشها و ابزارها

3- تهیه و تدوین کتابچه فقر چیست ؟