کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

سمت  : 

مدیر کل امور تربیتی و جوانان
 
مشخصات:
 
نام : بهروز
نام خانوادگی: مهربانیان
تحصیلات : کارشناس دبیری الهیات و معارف اسلامی
رایانامه :otj @ emdad.ir         
 
 
 
سمت  : 
مدیر کل مشاوره و آموزش خانواده
 
مشخصات:
 
 نام : محمد
نام خانوادگی: شکرایی
تحصیلات : کارشناسی فرهنگ و ارتباطات ،کارشناسی ارشد مدیریت امورفرهنگی 
رایانامه : shokraei @ yahoo.com