کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اهداف و وظایف

کمیته امداد امام خمینی(ره), با هدف یاری نمودن محرومین و مستضعفان, امداد درماندگان و آسیب دیدگان و خود کفا کردن محرومان تشکیل یافته است.

وظایف امداد عبارتست از:

الف- بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تامین نیازهای حمایتی, معیشتی, فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه در شهر و روستا و عشایر.

ب- بررسی و ارائه پیشنهاد خط مشی ها, سیاست های اجرایی, طرح ها , برنامه ها و روش های مناسب برای رفع محرومیت های نیازمندان در ابعاد مختلف به مراجه ذیربط و انجام اقدامات و پیشگیری های لازم جهت تحقق آنها.

ج- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکا نمودن افراد و خانواده های مورد حمایت و سایر نیازمندان از طریق ایجاد اشتغال ,اعطای وام,آموزش های فنی و حرفه ای و ارائه خدمات لازم در حد امکان.

د- ایجاد تسهیلات لازم جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه های درمانی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر در حد امکانات و چهرچوب قوانین و مقررات مربوطه.

ه- پرداخت مستمری (کمک های نقدی و غیر نقدی) ,اعطای وام قرض الحسنه ضروری,کمک به تعمیر و تهیه مسکن, ازدواج و جهیزیه ی نیازمندان.

و- ارائه ی خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمند و انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم و تعمیق باورهای دینی.

ز- حمایت موردی از افراد و خانواد های نیازمند در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی.

ح- ارائه ی خدمات مشاوره و مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و قضایی به افراد و خانوادهای نیازمند.

ط- حمایت نیازمندان خارج از کشور بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران, در حد امکانات.

ی- تمهیدات لازم به منظور احیای فرهنگ انفاق وایثار,نشر سنت های حسنهی اسلامی جلب و هدایت امکانات و کمک های مردمی خصوصا کمک های اشخاص خیر و نیکو کار و همچنین امکانات و کمک های بخش های دولتی و غیر دولتی جهت حمایت از افراد و خانواده های نیازمند.

ک- ارتباط با موسسات خیریه, انجمن ها و تشکل های عام الونفعه ی مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گیری هر چه مطلوب تر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها و پرهیز از انجام کارهای موازی و غیر ضرور در جهت انجام حمایت های مادی و معنوی و تقویت و گسترش این گونه هسته های مردمی در حد توان.

ل- انجام هر گونه تکلیف قانونی پس از تخصیص اعتبار لازم.