کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/


مستند برنامه راهبردی پنج ساله کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ استان قم

برنامه‌ريزي راهبردي، فرآيندي است مشتمل بر شناخت نقاط قوت و ضعف محيط داخلي و فرصت‌ها و تهديدهاي محيط خارجي، شناسايي ذي‌نفعان سازمان، شناسايي و توصيف وضع موجود و وضعيت مطلوب سازمان و تحليل شكاف بين اين دو وضعيت، تعريف و تدوين موضوعات راهبردي، اهداف كلان و اهداف بلند مدت و شاخص‌هاي تحقق اين اهداف و درنهايت تصميم‌گيري براي چگونگي يافتن روش‌ها و منابع مورد نياز براي رسيدن به اهداف و ماموريت‌هاي سازمان هم جهت با چشم‌انداز، بيانيه ماموريت و ارزش‌هاي محوري حاكم بر آن سازمان. واضح است كه اين فرآيند كليه منابع، اعم از منابع انساني، مالي و غيره را  شامل مي شود. برنامه‌ي راهبردي سازمان در واقع مستندات حاصل از اين فرآيند است كه به منظور تصوير کردن پلان و نقشه استراتژي آن سازمان بکار مي رود.

اين مجموعه، حاصل تلاش مجموعه همكاران امداد در دفتر مركزي تهران و دفتر استان قم مي‌باشد كه بر مبناي روش‌ها و اهداف فوق مستندسازي گرديده و در نوع خود تجربه‌اي ارزشمند و بدون سابقه است. پس از ابلاغ راهنماي تهيه و تدوين برنامه از مركز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات، عمليات توليد و بررسي اين برنامه در امداد استان قم در قالب كميته تدوين برنامه و كارگروه‌هاي تخصصي ذيل نظر شوراي پژوهش و برنامه‌ريزي استان از آذر ماه 1390 در چارچوب 21 گام  آغاز گرديد و كليات برنامه در اسفند ماه سال 1390 به تصويب شوراي پژوهش و برنامه‌ريزي استان رسيد. بنا به تاكيد آموزه‌هاي ديني و يافته‌هاي علمي و عملي بر لزوم برنامه‌ريزي و تدبير امور، در آغاز اين راه با اتكال به حضرت احديت، از نظرات و پيشنهادات صاحب‌نظران استقبال خواهيم نمود.

 مستند برنامه‌ي راهبردي پنج ساله ي   پنجم كميته ي امداد امام خميني(ره) استان قم