کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اهداف و سیاست ها

پس از استقبال فوق العاده خیرین و نیکوکاران از طرح ارزشمند اکرام ایتام به عنوان طرح پایه در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ غنی اسلامی در امر انفاق و نیکوکاری و کمک به اداره معنوی و مالی خانواده توسط خیرین و رفع نسبی مشکلات و مسائل ایتام تحت حمایت ،موضوع جذب حامی برای سایر اقشار تحت حمایت از جمله خانوارهای دارای بیماران صعب العلاج ،سالمند ، از کار افتاده ، زندانی و زنان سرپرست خانوار از ضروریات این مقطع محسوب گردیده ، این درحالیست که تجربه آزمایشی طرح مذکور در 5 استان توفیق چشم گیر آن قابلیت طرح محسنین (اکرام خانواده ) را نمایان ساخته و بی تردید پیش بینی می گردد که به لطف خدای متعال فراتر از طرحهای جاری و حتی اکرام بتواند در جهت توسعه کمی و کیفی مشارکتهای مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی ها دربین آحاد مختلف و حل معضلات گوناگون جامعه هدف موثر واقع گردد