کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

                                                           برنامه بهداشت ،درمان واموربیمه                                                 

با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور در سال 1373 بیمه نمودن اقشار نیازمند جامعه بعهده كمیته امداد امام خمینی(ره) محول شد. این نهاد جهت اجراء دقیق و كامل بیمه خدمات درمانی اقشار نیازمند با توجه به مطالعات گسترده و جامع طرح بیمه درمان مبتنی بر پزشك خانواده را به عنوان نظام بیمه‌ای نوین و برتر با بهره‌جویی كامل از سیستم رایانه‌ای و پیشرفته با هدف تأمین موجبات‌وامكانات بیمه‌خدمات‌درمانی اقشارنیازمند راپس ازتصویب مراجع ذیصلاح به مرحله‌اجرا درآورد.

1. تعداد و مشخصات بیمه شدگان                                                                                                                                         

در پایان سال 92 تعداد 29663 نفر از اقشار نیازمند جامعه شامل:

9248 نفر مرد و تعداد 20415 زن مورد حمايت بیمه خدمات درمانی كمیته امداد این استان قرار داشته‌اند كه تعداد 15183نفر سرپرست خانوار (بيمه شده اصلي) و تعداد 14480 نفر عائله (بيمه شده تبعي) بوده‌اند. ضمناً در پایان سال 92 از تعداد كل اقشار نیازمند بیمه شده توسط كمیته امداد این استان 1410 نفر را بیماران خاص و صعب العلاج تشكيل مي‌دهند. در سال 92 تعداد بیمه شدگان كمیته امداد این استان 6/2 درصد از جمعیت استان را تشكیل می‎دهد. همچنین تعداد 5164 نفر از افراد بیمه شده فوق در قالب طرح های بیمه اجتماعی زنان شهری کمتر از 50 سال، بیمه اجتماعی طرح های اشتغال، بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر و بیمه اجتماعی قالیبافان با حمایت مالی کمیته امداد استان و هزینه ای بالغ بر 31 میلیارد ریال، تحت پوشش بیمه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند.  

 2. تعداد مراکزطرف قرارداد                                      

كمیته ‎امداد ‎استان قم به منظور بهره‎مندی مددجویان مورد حمايت خود از خدمات درمانی با 211 مركز درمانی یا پزشك، قرارداد منعقد نموده است كه اطلاعات آن در جدول ذیل به تفصیل بیان شده است.

مراكز درمانی طرف قرارداد با كمیته امداد استان در سال 92

نام مرکز

تعداد

نام مركز

تعداد

بیمارستان

10

درمانگاه

11

داروخانه

56

دندانپزشكی

3

پزشك عمومی

36

ساير مراكز

41

پزشك متخصص

54

جمع كل

211

 

 3. هزینه‎های امور بیمه و درمان اقشار نیازمند

هزینه مربوط به خدمات امور بیمه، بیمه های اجتماعی و درمان مددجویان مورد حمايت كمیته امداد این استان در سال 92 مبلغ 3/89 میلیارد ریال بوده است.

                                                                             كل هزينه بيمه و خدمات درماني

 

جمع كل

دارو

ويزيت پزشك

خدمت تشخيصي

خدمات بستري

دندانپزشكي

مبلغ هزینه بیمه های اجتماعی

ساير خدمات

كل  استان

267/316/89

822/515/5

267/109/3

034/261/1

373/658/29

852/312

186/795/30

733/663/18

 

 

4. کمک به تامین سلامت و بهداشت نیازمندان

از برنامه های اصلی بخش سلامت و بهداشت کمیته امداد، کمک به تامین سلامت نیازمندان و ارتقاء شاخص های بهداشتی، مراقبتهای بهداشتی، پرداخت تفاوت های تعرفه ای، کمک به خرید لوازم پزشکی و بهداشتی و پرداخت فرانشیز بیماران صعب العلاج می باشد.به منظور تحقق اهداف فوق، کمیته امداد استان قم در سال 1392 بابت فعالیت های مربوط به تامین سلامت و بهداشت نیازمندان، مبلغ 8/13 میلیارد ریال به شرح جدول ذیل هزينه نموده است.

 

 کمک به تامین سلامت و بهداشت نیازمندان

پرداخت فرانشیز

سفر و اقامت

تفاوت تعرفه

لوازم پزشکی

کمک به ارتقاء شاخصهای بهداشتی

سایر

جمع

040/194/8

050/9

169/149

425/435

695/007/1

998/035/4

378/831/13