کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه ایجاد فرصتهای شغلی

طرحها و فعالیتهایی كه جهت خودكفایی مددجویان مورد حمايت توسط این نهاد انجام می‌گیرد یكی از اصولی ترین و شایسته‌ترین ‌خدمات می‌باشد. در این راستا فعالیتهای كمیته امداد در زمینه خودكفایی مددجویان حول چند محور عمده بشرح ذیل متمركز است :

1. شناسايي مددجويان مستعد خودكفايي و تعيين درجه مهارت و توان اجرايي آنها.

2. رسيدگي و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي اشتغال و خودكفايي مددجويان و كنترل كيفيت محصولات توليدي آنان

3. ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي علمي و مهارتهاي فني و حرفه‌اي مددجويان.

4.كاريابي براي مددجويان آماده به كار و ايجاد زمينه‎هاي لازم براي جذب مددجويان آموزش‎ديده در بازار كار.

5. پرداخت وامهاي خودكفايي، تهيه و واگذاري مواد اوليه و وسيله كار.

6. ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي مددجويان مستعد از محل اعتبارات صندوق اشتغال نيازمندان.

7. ايجاد زمينه استفاده مددجويان از تسهيلات تبصره هاي قانون بودجه (استفاده از اعتبارات بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و ساير اعتبارات تبصره هاي قانون بودجه).

8. ايجاد زمينه دريافت وام توسط زنان روستايي سرپرست خانوار از محل اعتبارات طرح حضرت زينب(س)

9. تهيه مقدمات لازم براي خودكفايي جمعي و گروهي‌، از طريق كارگاههاي آموزشي و توليدي.

10. پشتيباني فني و تداركاتي از مددجويان كارآفرين.

11. كمك در بازاريابي و فروش محصولات توليدي مددجويان.

12. تأمين فضاي خودكفايي.

13. بيمه اجتماعي مشمولين طرحهاي خودكفايي به منظور پيش گيري از سقوط آنان به چرخه فقر.

14. شناسايي منابع و امكانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف كشور به منظور بهره گيري در جهت توسعه فرصتهاي شغلي.

فعالیت های  اشتغال و خودکفایی:

1. كل خانوار مورد حمايت طرحهای خودكفایی

در پایان سال 92 جمعاً 16679 خانوار مورد حمايت طرحهای خودكفایی كمیته امداد استان قم قرار داشته‎اند كه از اين تعداد 10042 خانوار داراي سرپرست زن بوده‌اند.

2. تعداد و مبالغ وامهای خودكفایی پرداختی از محل صندوق اشتغال نیازمندان

در سال 92 مبلغ 9/27 میلیارد ریال وام یا امكانات خودكفایی از محل منابع داخلی امداد برای انجام طرحهای اشتغال زایی نظیر قالیبافی، كشاورزی، صنعتي، خدماتي و...  و به منظور ايجاد طرحهاي جديد و تكميل طرحهای قبلی در اختیار 566 خانوار تحت پوشش قرار گرفته است.

3. وام پرداختي از محل تسهيلات بانكي و اعتبارات بنگاههاي كوچك اقتصادي و زودبازده

در سال 1392 مبلغ 4/164 ميليارد ريال وام اشتغال از محل تسهيلات بانكي استان به  1868 نفر جویای کار و به منظور اجرای طرح های اشتغال زا پرداخت شده است.

5 . ارائه آموزشهای فنی و حرفه‎ای 

طی سال 92 تعداد 4117 نفر از مددجویان مورد حمايت كمیته امداد استان قم شامل 3279 نفر زن و 838 نفر مرد آموزشهای فنی و حرفه‎ای را فراگرفته‎اند.

6. كاریابی برای مددجویان آموزش دیده و مستعد

طی سال 92 كمیته امداد این استان برای تعداد 169 نفر از مددجویان مستعد خودكفایی، كاریابی نموده است.

7. تعداد خانوارهای خودكفا شده

در سال 92 زمینه خودکفایی 1048 خانوار تحت پوشش با اجرای طرحهاي خودكفايي فراهم شده است که تعدادی از این خانوارها به مرز خودکفایی کامل رسیده اند.

 

تعداد خانوار و نفرات مورد حمایت طرحهای خودکفایی بر حسب مورد حمایت

 

جمع كل

برحسب نوع اقامت

برحسب جنسيت مجري طرح

برحسب نوع حمايت

خانوار

نفرات

شهري

روستايي

مرد

زن

مورد حمايت

غيرمورد حمايت

كل استان

16679

35026

28791

6235

13938

21088

25032

9994

 

 

اطلاعات فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای و کاریابی برای مددجویان

 

تعداد نفرات آموزش فني و حرفه اي ديده

تعداد افراد معرفي شده جهت اشتغال (كاريابي)

مجموع وام های  خودكفايي 

كل

به تفكيك

سطح دوره

برحسب آموزشگاه

جمع

زن

مرد

مقدماتي

تكميلي

توسط امداد

توسط بخش خصوصي و ساير

جمع

زن

كل استان

4117

3279

838

866

3251

2468

1649

169

130

292/326/192