کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

  برنامه تامین مسکن نیازمندان

1.  تأمين مسكن مددجويان

كمیته امداد امام خمینی(ره) مسئله تأمین مسكن مددجویان و نیاز به سرپناه و محلی امن برای آسایش و گذران زندگی را همواره مدنظر داشته و در كنار سایر خدمات خود در این خصوص نیز فعالیتها و خدمات قابل توجهی داشته است.طی سال 92 مبلغ 5/17 میلیارد ریال شامل 7/3 ميليارد ريال ازمنابع عمومی و 7/13 ميليارد ريال از درآمدهاي اختصاصي، صرف احداث، تعمیر، بازسازی و تكمیل 940 واحد مسكن مددجويان نموده است كه عبارتند از:

ـ مبلغ 1/12 میلیارد ریال بمنظور احداث و خريد 70 واحد مسكونی براي مددجویان

ـ مبلغ 3/5 میلیارد ريال بمنظور تعمير، بازسازي و تكميل 870 واحد مسكوني مددجويان.

 2. کمک به ودیعه و اجاره مسکن                                      

در سال 1392 مبلغ 3/3 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ودیعه مسکن به 266 خانواده تحت پوشش پرداخت گردیده است. همیچنین در این مدت مبلغی بیش از یک میلیارد ریال جهت تامین سایر هزینه‌های زندگی مددجویان بصورت بلاعوض کمک شده است. این کمک ها بیشتر در جهت پرداخت اجاره مسکن و خرید لوازم ضروری زندگی انجام شده است.