کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

عناوین، تلفن و ایمیل مدیران و معاونین کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تلفن مستقیم

ایمیل

1

مهدی عسگری

معاون حمایت و سلامت

02536167624

qom-fas@emdad.ir

2

افشین پایانی فر

معاون توسعه مشارکت ها

02536167660

qom-part@emdad.ir

3

محمود تلخابی

معاون اشتغال و خودکفایی

02536167631

qom-ssf@emdad.ir

4

ابوالقاسم علیپور

معاون اداری مالی

02536167633

qom-fos@emdad.ir

5

عباس علیپور

مدیریت نظارت و بازرسی

02536167671

qom-mpc@emdad.ir

6

رضا رضائی تبار

مدیریت برنامه ریزی و فناوری

02536167646

qom-pitm@emdad.ir

7

یوسف رشیدی

مدیریت تامین مسکن

02536167648

qom-boh@emdad.ir

8

عباس جوشقانیان

مدیریت فرهنگی

02536167632

qom-cul@emdad.ir

9

محمدرضا آزوش

رئیس اداره روابط عمومی

02536167686

02536606015

qom-prp@emdad.ir