کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم

ایمیل واحدهای دفتر استان

 

ردیف

نام حوزه

ایمیل

1

معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی

qom-part@emdad.ir

2

معاونت حمایت و سلامت خانواده

qom-fas@emdad.ir

3

معاونت اشتغال و خودکفایی

qom-ssf@emdad.ir

4

معاونت اداری مالی

qom-fos@emdad.ir

5

مدیریت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات

qom-pitm@emdad.ir

6

مدیریت امورفرهنگی

qom-cul@emdad.ir

7

مدیریت نظارت و بازرسی

qom-mpc@emdad.ir

8

اداره فناوری اطلاعات

qom-sit@emdad.ir

9

اداره اموراداری و رفاه کارکنان

qom-ofc@emdad.ir

10

اداره آمار و برنامه‌ریزی

qom-pls@emad.ir

11

اداره روابط عمومی

qom-prp@emdad.ir

12

اداره حراست

qom-snt@emdad.ir

13

واحد اکرام

qom-ekram@emdad.ir