کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

نشانی و شماره تلفن واحدهای سازمانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم


واحد سازمانی

تلفن

نشانی

صندوق پستی

دفتراستان

025361676

قم، خیابان امام، خیابان 16متری سعیدی، اداره کل کمیته امداد 

94341-37187

منطقه یک

02537703779

قم، بلوار 55متری عماریاسر، کوچه 15

37147-85498

منطقه دو

02538839322

قم، خیابان امامزاده ابراهیم، روبروی امامزاده، ساختمان ولایت

37177-78993

منطقه سه

02536618960

قم، چهارراه شهید غفاری، خیابان ایستگاه، روبروی ستاد خبری

37186-57411

منطقه چهار

02538755522

قم، خیابان امامزاده ابراهیم، 16متری ولیعصر، نبش کوچه 3

37188-43544

پردیسان

02532809312

قم، بلوار 55متری عماریاسر، کوچه 15

 

کهک

02535223500

کهک، میدان بخشداری، بلوار شهرداری، نبش کوچه یادگار امام

37351-17997

قنوات

02533223710

قم، قنوات

 

سلفچگان

02533663727

قم، سلفچگان

 

دستجرد

02535223454

قم، خلجستان، شهر دستجرد