کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تعاریف و اصطلاحات

دانش آموز : دانش آموز ، به فردی گفته می شود که در یکی از دوره های تحصیلی قبل از آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارد. (  تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، مرکز آمار ایران )

ترک تحصیل کنندگان : ترک تحصیل کنندگان ، آموزش گیرندگانی هستند که در حین تحصیل ،بعد از قبولی یا مردودی ، به هر دلیلی نظام آموزشی را ترک گفته باشند. (  تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، مرکز آمار ایران )

افت تحصیلی : افت تحصیلی ،میزان نرسیدن آموزش گیرندگان به اهداف تعیین شده تحصیلی است .

(  تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، مرکز آمار ایران )

دانش آموز مهاجر : به دانش آموزی نوجوانی اطلاق می شود که به دلیل فقدان فضای آموزشی در محل سکونت جهت ادامه تحصیل از شاخه ای به شاخه دیگر در استان خود مهاجرت نماید.

مشاوره و هدایت تحصیلی : عبارت است از کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی ، مواد درسی و حل مشکلات تحصیلی در دوره ها و مقاطع مختلف تا دانش آموز با انتخاب صحیح برای آینده تحصیلی و در راستای دستیابی به اشتغال آسان برای خود برنامه ریزی نماید .

رابط فرهنگی : رابط فرهنگی فردی است منتخب از بین مدیران ، معاونین یا معلمین موفق ،متدین و دلسوز مدارس که با هماهنگی کمیته امداد امام (ره) و آموزش و پرورش به عنوان امدادیارافتخاری فرهنگی( بصورت داوطلبانه) و علاقمند ، به رسیدگی امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان مورد حمایت بپردازد.

راهنمای تحصیلی و شغلی ( سررابط ) : راهنمای تحصیلی و شغلی، فردی است منتخب از بین رابطین فرهنگی که وقت گذار ، دلسوز ، متعهد و مطلع از مسایل فرهنگی بوده و  در جهت رسیدگی به امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان مورد حمایت نظارت کند .

فارغ التحصیل: فردی است که یکی از مقاطع تحصیلی را با موفقیت پشت سرگذاشته و استحقاق دریافت مدرک تحصیلی مربوطه را داراست . (  تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، مرکز آمار ایران )