کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

بیان خاطرات
1391/12/09-11:23:03

 

بازنشسته عزیزباسلام :

شما می توانید خاطرات جالب وخواندنی خود را برای ما ارسال تا از آنها در نشریات مختلف بهره برداری نمائیم .

با تشکر 

کانون بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی(ره)