کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اصفهان- توزيع 18 هزار کيلو سيب‌زميني زکات مستحبي توسط باغداران شهرستان شهرضا
دفعات بازديد: 1832
موضوع: ستاد احیای زکات
زير موضوع:

مدير کميته امداد شهرستان شهرضا از توزيع 18هزارکيلو سيب زميني درقالب زکات مستحبي پرداختي توسط باغداران شهرضا جهت مددجويان تحت حمايت خبرداد.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان اصفهان،علي محمد کاظم زاده با بيان اين مطلب اظهارکرد: کميته امداد شهرستان باحضور در باغات شهرستان و وارد شدن در عرصه توليد محصولات کشاورزان گام ديگري در جذب زکات مستحبي مردم شهرستان برداشته است.

وي با اشاره به اين موضوع که نبايد زکات مستحبي به مواردي از قبيل باغات و اختصاص درختان محدودشود،تصريح کرد: فرهنگ سازي زکات در بين کشاورزان از قبيل توليد کنندگان صيفي‌جات،مرکبات، سبزيجات شهرستان و اختصاص مقداري از اين توليدات در قالب زکات مستحبي تا حدود زيادي موثر بوده است.

مدير کميته امداد شهرستان شهرضا با اشاره به اين مطلب که در گام اول بيش از18هزارکيلو سيب‌زميني از طرف يکي از زکات دهندگان اهداشده افزود: هدف کلي کميته امداد در اين برنامه در آينده‌اي نزديک آن است که زکات مستحبي شهرستان را به مرز مشخصي برساند .

وي ادامه داد:مقدار اهدا شده سيب‌ زميني در قالب زکات مستحبي بين مددجويان تحت حمايت در اسرع وقت توزيع شد.

 

استان: اصفهان تاريخ: (1393/08/28-9:55:05 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

اصفهان- توزيع 18 هزار کيلو سيب‌زميني زکات مستحبي توسط باغداران شهرستان شهرضا
دفعات بازديد: 1833
موضوع: ستاد احیای زکات
زير موضوع:

مدير کميته امداد شهرستان شهرضا از توزيع 18هزارکيلو سيب زميني درقالب زکات مستحبي پرداختي توسط باغداران شهرضا جهت مددجويان تحت حمايت خبرداد.

به گزارش روابط عمومي کميته امداد استان اصفهان،علي محمد کاظم زاده با بيان اين مطلب اظهارکرد: کميته امداد شهرستان باحضور در باغات شهرستان و وارد شدن در عرصه توليد محصولات کشاورزان گام ديگري در جذب زکات مستحبي مردم شهرستان برداشته است.

وي با اشاره به اين موضوع که نبايد زکات مستحبي به مواردي از قبيل باغات و اختصاص درختان محدودشود،تصريح کرد: فرهنگ سازي زکات در بين کشاورزان از قبيل توليد کنندگان صيفي‌جات،مرکبات، سبزيجات شهرستان و اختصاص مقداري از اين توليدات در قالب زکات مستحبي تا حدود زيادي موثر بوده است.

مدير کميته امداد شهرستان شهرضا با اشاره به اين مطلب که در گام اول بيش از18هزارکيلو سيب‌زميني از طرف يکي از زکات دهندگان اهداشده افزود: هدف کلي کميته امداد در اين برنامه در آينده‌اي نزديک آن است که زکات مستحبي شهرستان را به مرز مشخصي برساند .

وي ادامه داد:مقدار اهدا شده سيب‌ زميني در قالب زکات مستحبي بين مددجويان تحت حمايت در اسرع وقت توزيع شد.

 

استان: اصفهان تاريخ: (1393/08/28-9:55:05 AM)

  نظرات خوانندگان: