کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صنفی بازنشستگان
دفعات بازديد: 2296
موضوع: بازنشستگان
زير موضوع:

مجمع عمومی عادی سالانه کانون بازنشستگان مرکز ( نوبت دوم ) درتاریخ 14/05/1394 درمحل سالن اجتماعات شهید بهشتی مجتمع ولایت باحضورتعدادی ازبازنشستگان برگزارگردید . پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و انتخاب هیأت رئیسه ، مجمع وارد دستور جلسه شد درابتدای جلسه آقای مهندس مروّت نائب رئیس هیأت مدیره گزارش مبسوطی از عملکرد هیأت مدیره در دوسال گذشته به مجمع ارائه دادند ، سپس گزارش مالی توسط بازرسین کانون مطرح که پس از بحث و تبادل نظرو باتوجه به اینکه حسابهای سنوات قبل کانون باز می باشد ترازنامه و عملکرد کانون را برای سال منتهی به پایان سال 1393 را تصویب نموده مشروط براینکه حساب درآمد هزینه سالهای گذشته بسته شود .

سپس برای انتخاب بازرسین رأی گیری بعمل آمده و آقایان حسین نورانیان و محمد مصباح الهدی بعنوان بازرسین اصلی و عباس زین الدین میمند بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب شدند .

در ادامه جلسه آقای قاسمی پویا از اعضاء هیأت مدیره مطالبی را درخصوص پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به بازنشستگان پیش ازموعد را به حضار ارائه دادند .

درپایان جلسه با اهداء لوح تقدیر از زحمات دوساله آقای بلوچ مسئول امور اجرائی کانون تقدیر و حکم مسئول جدید آقای سیدمحمدجواد ثریامقدم ابلاغ گردید .

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1394/05/17-12:04:59 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صنفی بازنشستگان
دفعات بازديد: 2297
موضوع: بازنشستگان
زير موضوع:

مجمع عمومی عادی سالانه کانون بازنشستگان مرکز ( نوبت دوم ) درتاریخ 14/05/1394 درمحل سالن اجتماعات شهید بهشتی مجتمع ولایت باحضورتعدادی ازبازنشستگان برگزارگردید . پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و انتخاب هیأت رئیسه ، مجمع وارد دستور جلسه شد درابتدای جلسه آقای مهندس مروّت نائب رئیس هیأت مدیره گزارش مبسوطی از عملکرد هیأت مدیره در دوسال گذشته به مجمع ارائه دادند ، سپس گزارش مالی توسط بازرسین کانون مطرح که پس از بحث و تبادل نظرو باتوجه به اینکه حسابهای سنوات قبل کانون باز می باشد ترازنامه و عملکرد کانون را برای سال منتهی به پایان سال 1393 را تصویب نموده مشروط براینکه حساب درآمد هزینه سالهای گذشته بسته شود .

سپس برای انتخاب بازرسین رأی گیری بعمل آمده و آقایان حسین نورانیان و محمد مصباح الهدی بعنوان بازرسین اصلی و عباس زین الدین میمند بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب شدند .

در ادامه جلسه آقای قاسمی پویا از اعضاء هیأت مدیره مطالبی را درخصوص پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به بازنشستگان پیش ازموعد را به حضار ارائه دادند .

درپایان جلسه با اهداء لوح تقدیر از زحمات دوساله آقای بلوچ مسئول امور اجرائی کانون تقدیر و حکم مسئول جدید آقای سیدمحمدجواد ثریامقدم ابلاغ گردید .

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1394/05/17-12:04:59 PM)

  نظرات خوانندگان: