کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

حضور فعال شرکت امدادگران تلاشگر پویا در نمایشگاه بازباران
(دفعات بازديد:2019)
موضوع: بازنشستگان زير موضوع:

بنا براطلاع واصله ، شرکت امدادگران تلاشگرپویا متعلق به بازنشستگان کمیته امداد در نمایشگاه بازباران حضورفعال خواهد داشت . نمایشگاه مذکور همه ساله توسط مدیریت و فروشگاه شهروند متعلق به شهرداری تهران جهت ارائه مایحتاج مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و فرهنگیان با قیمت و کیفیت مناسب در شهریورماه راه اندازی می گردد .

این نمایشگاه در سه مکان برج میلاد ، میدان امام حسین(ع) و بوستان ولایت ازتاریخ 5 تا 15 شهریور برپا شده و شرکت امدادگران با ارائه انواع کیف و کوله مدرسه حضورفعال دراین نمایشگاه خواهد داشت .

لازم به ذکراست که اداره کنندگان غرفه های این نمایشگاه ، بازنشستگان کمیته امداد می باشند .

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1394/06/02-2:23:19 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

حضور فعال شرکت امدادگران تلاشگر پویا در نمایشگاه بازباران
(دفعات بازديد:2020)
موضوع: بازنشستگان زير موضوع:

بنا براطلاع واصله ، شرکت امدادگران تلاشگرپویا متعلق به بازنشستگان کمیته امداد در نمایشگاه بازباران حضورفعال خواهد داشت . نمایشگاه مذکور همه ساله توسط مدیریت و فروشگاه شهروند متعلق به شهرداری تهران جهت ارائه مایحتاج مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و فرهنگیان با قیمت و کیفیت مناسب در شهریورماه راه اندازی می گردد .

این نمایشگاه در سه مکان برج میلاد ، میدان امام حسین(ع) و بوستان ولایت ازتاریخ 5 تا 15 شهریور برپا شده و شرکت امدادگران با ارائه انواع کیف و کوله مدرسه حضورفعال دراین نمایشگاه خواهد داشت .

لازم به ذکراست که اداره کنندگان غرفه های این نمایشگاه ، بازنشستگان کمیته امداد می باشند .

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: (1394/06/02-2:23:19 PM)

  نظرات خوانندگان: