کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

هرمزگان-برگزاری دوره آموزش امور حقوقی به خانواده های مددجو در بندر لنگه
دفعات بازديد: 1920
موضوع: فرهنگی
زير موضوع:

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندر لنگه گفت : دوره آموزش امور حقوقی برای خانواده های مددجو در بندر لنگه با حضور دادستان این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ؛ بخرد افزود : در این دوره ی آموزشی 180 بانوی سرپرست خاونر حضور داشتند .

وی گفت : دوره آموزش امور حقوقی برای خانواده های مددجو ، با هدف آشنایی زنان مطلقه و بانوانی که همسر آن ها زندانی است با امور حقوقی برگزار شد .

در پایان این دوره طبق تفاهم نامه ای مقرر گردید که دادستانی شهرستان بندرلنگه هفته ای 2 روز را برای مشاوره چهره به چهره با مددجویان اختصاص دهد .

 

استان: هرمزگان تاريخ: (1394/07/06-11:33:15 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

هرمزگان-برگزاری دوره آموزش امور حقوقی به خانواده های مددجو در بندر لنگه
دفعات بازديد: 1921
موضوع: فرهنگی
زير موضوع:

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندر لنگه گفت : دوره آموزش امور حقوقی برای خانواده های مددجو در بندر لنگه با حضور دادستان این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ؛ بخرد افزود : در این دوره ی آموزشی 180 بانوی سرپرست خاونر حضور داشتند .

وی گفت : دوره آموزش امور حقوقی برای خانواده های مددجو ، با هدف آشنایی زنان مطلقه و بانوانی که همسر آن ها زندانی است با امور حقوقی برگزار شد .

در پایان این دوره طبق تفاهم نامه ای مقرر گردید که دادستانی شهرستان بندرلنگه هفته ای 2 روز را برای مشاوره چهره به چهره با مددجویان اختصاص دهد .

 

استان: هرمزگان تاريخ: (1394/07/06-11:33:15 AM)

  نظرات خوانندگان: