کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

هرمزگان-وکلای نیکوکار هرمزگانی پرونده حقوقی بیش از60 مددجو را رسیدگی کردند
دفعات بازديد: 1284
موضوع: مشارکت های مردمی
زير موضوع:

مدیراداره حقوقی کمیته امداد هرمزگان از رسیدگی به 67 پرونده ی مددجویی از ابتدای سال تا کنون توسط وکلای نیکوکار خبر داد .

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان ؛ ابراهیم سلطانی مقدم گفت : رسیدگی پرونده های حقوقی مددجویان در این مدت به صورت رایگان توسط این وکلاانجام شده است .

وی افزود : از ابتدای سال تا کنون تعداد 540 دوره ی آوزش حقوقی و مشاوره به صورت فردی و گروهی برای مددجویان برگزار شد .

مدیراداره حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت : 100 وکیل نیکوکار در هرمزگان پرونده های مددجویان هرمزگانی را به صورت رایگان رسیدگی می کنند .

ابراهیم سلطانی مقدم با اشاره به اهمیت حضور وکلای نیکوکار در برطرف سازی مشکلات حقوقی مددجویان خاطر نشان کرد: تلاش تمامی اقشار جامعه بایستی به گونه ای باشد که ریشه های فقر و محرومیت به طور کامل از بین برود .

وی عنوان کرد : کمترین هزینه ی رسیدگی هر پرونده ی حقوقی توسط وکلای مبلغ 2 میلیون تومان میباشد که به صورت رایگان توسط وکلای نیکوکار انجام می شود.

مدیراداره حقوقی کمیته امداد هرمزگان گفت : حضور و مشارکت وکلای نیکوکار در همکاری با مددجویان قابل تقدیر و ستایش است .

 

استان: هرمزگان تاريخ: (1394/10/02-11:21:24 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

هرمزگان-وکلای نیکوکار هرمزگانی پرونده حقوقی بیش از60 مددجو را رسیدگی کردند
دفعات بازديد: 1285
موضوع: مشارکت های مردمی
زير موضوع:

مدیراداره حقوقی کمیته امداد هرمزگان از رسیدگی به 67 پرونده ی مددجویی از ابتدای سال تا کنون توسط وکلای نیکوکار خبر داد .

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان ؛ ابراهیم سلطانی مقدم گفت : رسیدگی پرونده های حقوقی مددجویان در این مدت به صورت رایگان توسط این وکلاانجام شده است .

وی افزود : از ابتدای سال تا کنون تعداد 540 دوره ی آوزش حقوقی و مشاوره به صورت فردی و گروهی برای مددجویان برگزار شد .

مدیراداره حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت : 100 وکیل نیکوکار در هرمزگان پرونده های مددجویان هرمزگانی را به صورت رایگان رسیدگی می کنند .

ابراهیم سلطانی مقدم با اشاره به اهمیت حضور وکلای نیکوکار در برطرف سازی مشکلات حقوقی مددجویان خاطر نشان کرد: تلاش تمامی اقشار جامعه بایستی به گونه ای باشد که ریشه های فقر و محرومیت به طور کامل از بین برود .

وی عنوان کرد : کمترین هزینه ی رسیدگی هر پرونده ی حقوقی توسط وکلای مبلغ 2 میلیون تومان میباشد که به صورت رایگان توسط وکلای نیکوکار انجام می شود.

مدیراداره حقوقی کمیته امداد هرمزگان گفت : حضور و مشارکت وکلای نیکوکار در همکاری با مددجویان قابل تقدیر و ستایش است .

 

استان: هرمزگان تاريخ: (1394/10/02-11:21:24 AM)

  نظرات خوانندگان: