کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

سمنان – حمایت مالی بیش از 70 میلیون ریالی خیر سرخه ای به سادات تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان
دفعات بازديد: 2507
موضوع: اکرام ايتام
زير موضوع:

به گزارش سایت خبری کمیته امداد استان سمنان ، مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت همه سادات تحت پوشش این نهاد از مساعدت مالی خیر سرخه ای به مبلغ ماهانه بیش از70 میلیون ریال بهره مند شدند .

نجفعلی انتظاری با بیان اینکه بیش از 700 نفر از افراد تحت پوشش این نهاد را سادات تشکیل میدهند تصریح کرد از سوی این خیر سرخه ای ماهانه جمعا بالغ بر 70 میلیون ریال به حساب این افراد واریز می شود .شایان ذکر است این خیر سرخه ای علاوه بر مساعدت مالی به سادات تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان ، به 172 نفر از سادات طرح محسنین و 24 نفر از ایتام سادات تحت پوشش کمیته امداد یکی دیگر از استانها ، ماهیانه بالغ بر 196 میلیون ریال مساعدت مالی می کند .

این گزارش به نقل از مدیر کمیته امداد شهرستان سرخه نیز حاکیست از خرداد سال 93 تنها سادات ایتام و محسنین کمیته امداد استان سمنان از مساعدت مالی این خیر سرخه ای بهره مند می شدند ولی هم اکنون تمامی ساد ات تحت پوشش این نهاد در استان از مساعدت مالی این خیر بهر مند می شوند . پیش از این نیز 34 نفر از افراد تحت پوشش طرح محسنین سرخه ، 28 نفر از ایتام تحت پوشش سرخه و 45 نفر از افراد بیمار تحت پوشش سرخه از حمایتهای مالی این خیر سرخه ای بهره مند می شدند .

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: 1394/12/10
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

سمنان – حمایت مالی بیش از 70 میلیون ریالی خیر سرخه ای به سادات تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان
دفعات بازديد: 2508
موضوع: اکرام ايتام
زير موضوع:

به گزارش سایت خبری کمیته امداد استان سمنان ، مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت همه سادات تحت پوشش این نهاد از مساعدت مالی خیر سرخه ای به مبلغ ماهانه بیش از70 میلیون ریال بهره مند شدند .

نجفعلی انتظاری با بیان اینکه بیش از 700 نفر از افراد تحت پوشش این نهاد را سادات تشکیل میدهند تصریح کرد از سوی این خیر سرخه ای ماهانه جمعا بالغ بر 70 میلیون ریال به حساب این افراد واریز می شود .شایان ذکر است این خیر سرخه ای علاوه بر مساعدت مالی به سادات تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان ، به 172 نفر از سادات طرح محسنین و 24 نفر از ایتام سادات تحت پوشش کمیته امداد یکی دیگر از استانها ، ماهیانه بالغ بر 196 میلیون ریال مساعدت مالی می کند .

این گزارش به نقل از مدیر کمیته امداد شهرستان سرخه نیز حاکیست از خرداد سال 93 تنها سادات ایتام و محسنین کمیته امداد استان سمنان از مساعدت مالی این خیر سرخه ای بهره مند می شدند ولی هم اکنون تمامی ساد ات تحت پوشش این نهاد در استان از مساعدت مالی این خیر بهر مند می شوند . پیش از این نیز 34 نفر از افراد تحت پوشش طرح محسنین سرخه ، 28 نفر از ایتام تحت پوشش سرخه و 45 نفر از افراد بیمار تحت پوشش سرخه از حمایتهای مالی این خیر سرخه ای بهره مند می شدند .

 

استان: دفتر مركزي تاريخ: 1394/12/10

  نظرات خوانندگان: