کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد مطرح کرد:
دفعات بازديد: 400
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

زکات، بهترین عامل برقراری عدالت در جامعه است/ ضرورت فرهنگ سازی پرداخت زکات در کشور

باید تلاش کنیم پرداخت زکات در کشور به یک فرهنگ تبدیل و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و مذهبی به عنوان یکی از الزامات جامعه اسلامی محسوب شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در نشست تخصصی مسئولان زکات استان های کمیته امداد که امروز(دوشنبه) برگزار شد، فعالیت های این نهاد را در حوزه زکات تشریح کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در این نشست با بیان اینکه یکی از وظایف کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات، جمع آوری زکات در سطح کشور است، گفت: بهترین عامل به وجود آمدن توازن اقتصادی و همچنین برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، زکات است.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای زکات از بین بردن و ریشه کن کردن فقر در جامعه است، مطرح کرد: زکات، عاملی تاثیر گذار در تقسیم ثروت در جامعه است، باید تلاش کنیم پرداخت زکات در کشور به یک فرهنگ تبدیل و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و مذهبی به عنوان یکی از الزامات جامعه اسلامی محسوب شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه ما ماموریت داریم فقرا را در رفع محرومیت هایشان حمایت کنیم، مطرح کرد: باید تلاش کنیم در کوتاه ترین زمان شاهد تغییر مدیریت زکات در استان ها به شکلی مدرن و امروزی باشیم، چرا که امروزه یکی از موضوعات اصلی در بحث زکات استفاده حداکثری از امکانات است.

ذوالفقاری با اشاره به ۱۱ سازمان عضو شورای زکات کشور، مطرح کرد: درصدد هستیم تعاملات برون سازمانی حوزه زکات با مسئولان ارگان هایی مانند صدا و سیما، اعضای شورا ی زکات و دیگر سازمان ها روز به روز بهبود یابد، چرا که افزایش این تعاملات در نهایت منجر به فقر زدایی در جامعه می شود.

وی با تاکید بر به روز رسانی اطلاعات مدیران زکات در استان ها بیان کرد: مدیران زکات در استان ها باید علاوه بر حسابداری، بر مقررات اداری بودجه ، ملاحضات ذی حسابی و ... نیز آشنایی داشته باشند، تا در مناسبات اداری با مشکل مواجه نشویم.

در ادامه این نشست، نجفعلی انتظاری، مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد با بیان اینکه زکات هم فرصت و هم تهدید در جامعه به حساب می آید، گفت: فرصت است چون یک فریضه الهی به شمار می آید و تهدید به این دلیل که اگر در بحث زکات برنامه ریزی هایی که به این منظور صورت گرفته، محقق نشوند، مردم اعتماد خود را از دست می دهند. هرچه در این حوزه موفق عمل کنیم در اجرای بهتر دیگر طرح های کمیته امداد نیز موفق خواهیم بود. (دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵) ۱۲:۴۴

استان: 1 تاريخ: (1395/09/29-8:18:06 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد مطرح کرد:
دفعات بازديد: 401
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

زکات، بهترین عامل برقراری عدالت در جامعه است/ ضرورت فرهنگ سازی پرداخت زکات در کشور

باید تلاش کنیم پرداخت زکات در کشور به یک فرهنگ تبدیل و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و مذهبی به عنوان یکی از الزامات جامعه اسلامی محسوب شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در نشست تخصصی مسئولان زکات استان های کمیته امداد که امروز(دوشنبه) برگزار شد، فعالیت های این نهاد را در حوزه زکات تشریح کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در این نشست با بیان اینکه یکی از وظایف کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات، جمع آوری زکات در سطح کشور است، گفت: بهترین عامل به وجود آمدن توازن اقتصادی و همچنین برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، زکات است.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای زکات از بین بردن و ریشه کن کردن فقر در جامعه است، مطرح کرد: زکات، عاملی تاثیر گذار در تقسیم ثروت در جامعه است، باید تلاش کنیم پرداخت زکات در کشور به یک فرهنگ تبدیل و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و مذهبی به عنوان یکی از الزامات جامعه اسلامی محسوب شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه ما ماموریت داریم فقرا را در رفع محرومیت هایشان حمایت کنیم، مطرح کرد: باید تلاش کنیم در کوتاه ترین زمان شاهد تغییر مدیریت زکات در استان ها به شکلی مدرن و امروزی باشیم، چرا که امروزه یکی از موضوعات اصلی در بحث زکات استفاده حداکثری از امکانات است.

ذوالفقاری با اشاره به ۱۱ سازمان عضو شورای زکات کشور، مطرح کرد: درصدد هستیم تعاملات برون سازمانی حوزه زکات با مسئولان ارگان هایی مانند صدا و سیما، اعضای شورا ی زکات و دیگر سازمان ها روز به روز بهبود یابد، چرا که افزایش این تعاملات در نهایت منجر به فقر زدایی در جامعه می شود.

وی با تاکید بر به روز رسانی اطلاعات مدیران زکات در استان ها بیان کرد: مدیران زکات در استان ها باید علاوه بر حسابداری، بر مقررات اداری بودجه ، ملاحضات ذی حسابی و ... نیز آشنایی داشته باشند، تا در مناسبات اداری با مشکل مواجه نشویم.

در ادامه این نشست، نجفعلی انتظاری، مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد با بیان اینکه زکات هم فرصت و هم تهدید در جامعه به حساب می آید، گفت: فرصت است چون یک فریضه الهی به شمار می آید و تهدید به این دلیل که اگر در بحث زکات برنامه ریزی هایی که به این منظور صورت گرفته، محقق نشوند، مردم اعتماد خود را از دست می دهند. هرچه در این حوزه موفق عمل کنیم در اجرای بهتر دیگر طرح های کمیته امداد نیز موفق خواهیم بود. (دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵) ۱۲:۴۴

استان: 1 تاريخ: (1395/09/29-8:18:06 AM)

  نظرات خوانندگان: