کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آیت الله العظمی مکارم شیرازی مطرح کرد:
دفعات بازديد: 674
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

دولت با پرداخت صدقه، قضا و بلا را از کشور دور کند/ لزوم بهره گیری از فضای مجازی برای اطلاع رسانی اقدامات کمیته امداد

دولت باید با کمک خود به کمیته امداد در حقیقت برای کشور و پروژه هایی که دارد صدقه دهد و با این اقدام قضا و بلا را از کشور دور کند.

آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با مهندس فتاح بر ضرورت افزایش کمک های دولت به کمیته امداد تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در این دیدار طی سخنانی گفت: باید کمیته امداد در اقدامات و برنامه های خود چندین نکته را در نظر داشته باشد، نخست آنکه به مردم بگوید صدقاتی که آنان ارائه می دهند، خرج پرسنل نمی شود و از سوی دیگر این صدقات خارج از کشور نشده و همچنین صدقات هر منطقه در همان منطقه هزینه می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه کمیته امداد اعتماد مردم است، مطرح کرد: باید این مسائل اطلاع رسانی شود، همچنین باید بیلان آخر سال را به صورت شفاف اطلاع رسانی کرده و به مردم ارائه کنید.

برخی از مردم می خواهند که به کمیته امداد کمک کنند اما برخی از حواشی ها باعث می شود که این کمک ها صورت نگیرد و باید این حواشی ها را از بین برد.

این مرجع تقلید با تاکید بر ترویج فرهنگ امداد در کشور گفت: این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شده و گسترش یابد که این امر بسیار اثر بخش است.

وی با تاکید بر اینکه با مددجویان کمیته امداد نباید به گونه ای رفتار شود که آنها تحقیر شوند بلکه باید با کرامت و تکریم از آنها یاد شود، اظهار کرد: کمیته امداد باید نسبت به مسائل فرهنگی خانواده ها اهتمام بیشتری داشته باشد و در این زمینه نهایت تلاش خود را ارائه دهد.

این مرجع تقلید خطاب به رئیس کمیته امداد گفت: در کمک ها اولویت ها را در نظر بگیرید یعنی باید مشاهده کنید که کدام اولویت مهم تر است و ابتدا در آن مسیر قدم بردارید، البته باید در کنار آن خودکفایی و توانمندسازی را در دستور کار قرار دهید.

وی در ادامه به فضای مجازی اشاره و مطرح کرد: باید از این ظرفیت استفاده و پیام های گسترده ای از این طریق در خصوص اهمیت صدقه دادن به سراسر جامعه ارائه شود، دولت نیز باید کمیته امداد را بیشتر کمک کند و شما نیز باید از دولت مطالبات داشته باشید. دولت باید با کمک خود به کمیته امداد در حقیقت برای کشور و پروژه هایی که دارد صدقه دهد و با این اقدام قضا و بلا را از کشور دور کند.

این مرجع تقلید در پایان گفت: مسئولان در کمیته امداد بدانند کاری که انجام می دهند عبادت است و به عنوان ذخیره یوم المعاد آنان به حساب می آید. (پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵) ۱۹:۰۳

استان: 1 تاريخ: (1395/10/03-3:31:10 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

آیت الله العظمی مکارم شیرازی مطرح کرد:
دفعات بازديد: 675
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

دولت با پرداخت صدقه، قضا و بلا را از کشور دور کند/ لزوم بهره گیری از فضای مجازی برای اطلاع رسانی اقدامات کمیته امداد

دولت باید با کمک خود به کمیته امداد در حقیقت برای کشور و پروژه هایی که دارد صدقه دهد و با این اقدام قضا و بلا را از کشور دور کند.

آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با مهندس فتاح بر ضرورت افزایش کمک های دولت به کمیته امداد تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در این دیدار طی سخنانی گفت: باید کمیته امداد در اقدامات و برنامه های خود چندین نکته را در نظر داشته باشد، نخست آنکه به مردم بگوید صدقاتی که آنان ارائه می دهند، خرج پرسنل نمی شود و از سوی دیگر این صدقات خارج از کشور نشده و همچنین صدقات هر منطقه در همان منطقه هزینه می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه کمیته امداد اعتماد مردم است، مطرح کرد: باید این مسائل اطلاع رسانی شود، همچنین باید بیلان آخر سال را به صورت شفاف اطلاع رسانی کرده و به مردم ارائه کنید.

برخی از مردم می خواهند که به کمیته امداد کمک کنند اما برخی از حواشی ها باعث می شود که این کمک ها صورت نگیرد و باید این حواشی ها را از بین برد.

این مرجع تقلید با تاکید بر ترویج فرهنگ امداد در کشور گفت: این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شده و گسترش یابد که این امر بسیار اثر بخش است.

وی با تاکید بر اینکه با مددجویان کمیته امداد نباید به گونه ای رفتار شود که آنها تحقیر شوند بلکه باید با کرامت و تکریم از آنها یاد شود، اظهار کرد: کمیته امداد باید نسبت به مسائل فرهنگی خانواده ها اهتمام بیشتری داشته باشد و در این زمینه نهایت تلاش خود را ارائه دهد.

این مرجع تقلید خطاب به رئیس کمیته امداد گفت: در کمک ها اولویت ها را در نظر بگیرید یعنی باید مشاهده کنید که کدام اولویت مهم تر است و ابتدا در آن مسیر قدم بردارید، البته باید در کنار آن خودکفایی و توانمندسازی را در دستور کار قرار دهید.

وی در ادامه به فضای مجازی اشاره و مطرح کرد: باید از این ظرفیت استفاده و پیام های گسترده ای از این طریق در خصوص اهمیت صدقه دادن به سراسر جامعه ارائه شود، دولت نیز باید کمیته امداد را بیشتر کمک کند و شما نیز باید از دولت مطالبات داشته باشید. دولت باید با کمک خود به کمیته امداد در حقیقت برای کشور و پروژه هایی که دارد صدقه دهد و با این اقدام قضا و بلا را از کشور دور کند.

این مرجع تقلید در پایان گفت: مسئولان در کمیته امداد بدانند کاری که انجام می دهند عبادت است و به عنوان ذخیره یوم المعاد آنان به حساب می آید. (پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵) ۱۹:۰۳

استان: 1 تاريخ: (1395/10/03-3:31:10 PM)

  نظرات خوانندگان: