کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آیت الله العظمی نوری همدانی مطرح کرد:
دفعات بازديد: 888
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

مجموعه خدمات کمیته امداد بر کسی پوشیده نیست/لزوم ترویج نظام بانکداری اسلامی در کشور

یکی از مشکلات موجود در کشور بانک ها هستند، ربا باید از بانک ها دور شود و آنان برای گسترش خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

آیت الله نوری همدانی در دیدار با رئیس کمیته امداد بر ضرورت رفع مشکلات محرومان در کشور تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، آیت الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید در این دیدار با بیان اینکه از بین بردت فقر یکی از بحث های مهم در کسور به حساب می آید، گفت: اگر دستورات اسلامی به درستی عمل شود، ریشه فقر و محرومیت در کشور برچیده می شود.

وی با بیان اینکه یکی از فاجعه های بزرگ بشری فقر است که مشکلات بسیاری به بار می آورد، مطرح کرد: به همین منظور باید در این زمینه همواره کوشیده و تلاش کنیم تا فقر را از بین ببریم؛ مردم باید فقرا را تکریم کنند و این امر بسیار مهمی است که در دین مبین اسلام نیز به آن تاکید شده است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه اگر دستورات اسلام در کشور عملیاتی شود، فقر از بین می رود، مطرح کرد: به همین جهت باید بکوشیم و تلاش جدی در این عرصه داشته باشیم تا بتوانیم فقر را ریشه کن کنیم.

وی با بیان اینکه خدمات مثمر ثمر کمیته امداد بر کسی پوشیده نیست، خطاب به رئیس کمیته امداد گفت: باید شکر گذار خداوند باشید که می توانید به فقرا خدمت رسانی کنید، قدر خود را بدانید و تلاش داشته باشید تا همواره برای رفع مشکلات مردم گام بردارید.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه کار کمیته امداد بسیار مهم است و باید در کار خود تمام معروف ها عملی کرده و جلوی منکرها را بگیرد، تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در کشور بانک ها هستند، ربا باید از بانک ها دور شود و آنان برای گسترش خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه نظام بانکداری اسلامی باید در کشور ترویج شود، بیان کرد: پول هایی که در بانک ها تجمیع شده باید برای ایجاد اشتغال هزینه شوند.دیرکردی که بانک ها می گیرند ربا خواری محسوب شده و ربا حرام است که متاسفانه بانک ها گوش نکرده و فقط اسم آن را عوض می کنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان نخست وزیر انگلیس گفت: این سخنان برای اسلام هراسی و ایران هراسی بیان شده که نباید در برابر آن سکوت کنیم، راه انقلاب روشن است و آنها از اینکه انقلاب در حال صادر شدن است نمی توانند تحمل کنند و دست به اسلام هراسی و ایران هراسی می زنند. (پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵) ۱۹:۱۲

استان: 1 تاريخ: (1395/10/03-3:31:54 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

آیت الله العظمی نوری همدانی مطرح کرد:
دفعات بازديد: 889
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

مجموعه خدمات کمیته امداد بر کسی پوشیده نیست/لزوم ترویج نظام بانکداری اسلامی در کشور

یکی از مشکلات موجود در کشور بانک ها هستند، ربا باید از بانک ها دور شود و آنان برای گسترش خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

آیت الله نوری همدانی در دیدار با رئیس کمیته امداد بر ضرورت رفع مشکلات محرومان در کشور تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، آیت الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید در این دیدار با بیان اینکه از بین بردت فقر یکی از بحث های مهم در کسور به حساب می آید، گفت: اگر دستورات اسلامی به درستی عمل شود، ریشه فقر و محرومیت در کشور برچیده می شود.

وی با بیان اینکه یکی از فاجعه های بزرگ بشری فقر است که مشکلات بسیاری به بار می آورد، مطرح کرد: به همین منظور باید در این زمینه همواره کوشیده و تلاش کنیم تا فقر را از بین ببریم؛ مردم باید فقرا را تکریم کنند و این امر بسیار مهمی است که در دین مبین اسلام نیز به آن تاکید شده است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه اگر دستورات اسلام در کشور عملیاتی شود، فقر از بین می رود، مطرح کرد: به همین جهت باید بکوشیم و تلاش جدی در این عرصه داشته باشیم تا بتوانیم فقر را ریشه کن کنیم.

وی با بیان اینکه خدمات مثمر ثمر کمیته امداد بر کسی پوشیده نیست، خطاب به رئیس کمیته امداد گفت: باید شکر گذار خداوند باشید که می توانید به فقرا خدمت رسانی کنید، قدر خود را بدانید و تلاش داشته باشید تا همواره برای رفع مشکلات مردم گام بردارید.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه کار کمیته امداد بسیار مهم است و باید در کار خود تمام معروف ها عملی کرده و جلوی منکرها را بگیرد، تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در کشور بانک ها هستند، ربا باید از بانک ها دور شود و آنان برای گسترش خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه نظام بانکداری اسلامی باید در کشور ترویج شود، بیان کرد: پول هایی که در بانک ها تجمیع شده باید برای ایجاد اشتغال هزینه شوند.دیرکردی که بانک ها می گیرند ربا خواری محسوب شده و ربا حرام است که متاسفانه بانک ها گوش نکرده و فقط اسم آن را عوض می کنند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان نخست وزیر انگلیس گفت: این سخنان برای اسلام هراسی و ایران هراسی بیان شده که نباید در برابر آن سکوت کنیم، راه انقلاب روشن است و آنها از اینکه انقلاب در حال صادر شدن است نمی توانند تحمل کنند و دست به اسلام هراسی و ایران هراسی می زنند. (پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵) ۱۹:۱۲

استان: 1 تاريخ: (1395/10/03-3:31:54 PM)

  نظرات خوانندگان: