کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در سفر به استان خوزستان:
دفعات بازديد: 1352
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

استقرار نظام مددکار خانواده در کمیته امداد/ رسیدگی به مناطق محروم امری ضروری است

تمام دغدغه ما در سیاست های فعلی کمیته امداد، الزام ایجاد یک نظام مددکاری مختص این نهاد است که در این نظام فرآیند شناخت افراد نیازمند، نحوه ارائه خدمات ، نوع خدمات ، سطح بندی بین مددجویان ، سطح بندی استان ها نسبت به یکدیگر مشخص شده باشد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با سفر به استان خوزستان در نشست شورای اداری استان و مدیران شهرستان ها به منظور تشریح رویکرد و راهبردهای حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد شرکت کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به اجرای طرح پالایش مددجویی گفت: هم اکنون برخی از مددجویان تنها به دلیل نیازهای موردی نیازمند کمک های کمیته امداد هستند که با اجرای این طرح وضعیت مددجویانی که سال هاست تحت پوشش خدمات دائم این نهاد بوده اند، بررسی و با دریافت خدمات متناسب زمینه خروج آن ها از چرخه حمایتی فراهم می شود.

وی با تاکید بر اولویت رسیدگی کمیته امداد به مناطق محروم دارای ضریب محرومیت بالا اظهار کرد: ۲۳ هزار منبع آب آشامیدنی برای مددجویان در مناطق محروم تامین شده است و در تلاش هستیم قبل از آغاز سال۹۶ وسایل سرمایشی لازم برای مناطقی که با گرمای شدید مواجه هستند، نیز فراهم شود.

رهبر از تدوین طرحی با عنوان "استقرار نظام مددکار خانواده" در کمیته امداد خبر داد و گفت: تمام دغدغه ما در سیاست های فعلی کمیته امداد، الزام ایجاد یک نظام مددکاری مختص این نهاد است که در این نظام فرآیند شناخت افراد نیازمند، نحوه ارائه خدمات ، نوع خدمات ، سطح بندی بین مددجویان ، سطح بندی استان ها نسبت به یکدیگر مشخص شده باشد.

وی مددکاران را ستون های کمیته امداد توصیف و بیان کرد: همه ما باید دغدغه مددکاری داشته باشیم و در این امر رسیدگی به مناطق محروم و توجه به وضعیت ایتام و زنان سرپرست خانوار امری ضروری است.

رهبردر ادامه به دستور ریاست کمیته امداد مبنی بر کاهش تعداد پشت نوبتی‌های اخذ جهیزیه تا پایان سال اشاره و مطرح کرد: از ابتدای امسال ۷۰ هزار جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد اهدا شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امدادبا اشاره به طرح مددیار اظهار کرد: هم اکنون طرحی ارائه شده که بر اساس آن هریک از همکاران با در اختیار داشتن چند پرونده مددجویی به عنوان مددیار با مددجویان در ارتباط هستند بود، این طرح هم اکنون در معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد به صورت پایلوت در حال اجرا است.

شایسته ذکر است؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در این سفر با چند تن از خانواده های شهدای حله عراق نیز دیدار کرد و از نزدیک در جریان مشکلات این خانواده ها قرار گرفت.(سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵)

استان: 1 تاريخ: (1395/10/14-12:53:31 PM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در سفر به استان خوزستان:
دفعات بازديد: 1353
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

استقرار نظام مددکار خانواده در کمیته امداد/ رسیدگی به مناطق محروم امری ضروری است

تمام دغدغه ما در سیاست های فعلی کمیته امداد، الزام ایجاد یک نظام مددکاری مختص این نهاد است که در این نظام فرآیند شناخت افراد نیازمند، نحوه ارائه خدمات ، نوع خدمات ، سطح بندی بین مددجویان ، سطح بندی استان ها نسبت به یکدیگر مشخص شده باشد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با سفر به استان خوزستان در نشست شورای اداری استان و مدیران شهرستان ها به منظور تشریح رویکرد و راهبردهای حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد شرکت کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به اجرای طرح پالایش مددجویی گفت: هم اکنون برخی از مددجویان تنها به دلیل نیازهای موردی نیازمند کمک های کمیته امداد هستند که با اجرای این طرح وضعیت مددجویانی که سال هاست تحت پوشش خدمات دائم این نهاد بوده اند، بررسی و با دریافت خدمات متناسب زمینه خروج آن ها از چرخه حمایتی فراهم می شود.

وی با تاکید بر اولویت رسیدگی کمیته امداد به مناطق محروم دارای ضریب محرومیت بالا اظهار کرد: ۲۳ هزار منبع آب آشامیدنی برای مددجویان در مناطق محروم تامین شده است و در تلاش هستیم قبل از آغاز سال۹۶ وسایل سرمایشی لازم برای مناطقی که با گرمای شدید مواجه هستند، نیز فراهم شود.

رهبر از تدوین طرحی با عنوان "استقرار نظام مددکار خانواده" در کمیته امداد خبر داد و گفت: تمام دغدغه ما در سیاست های فعلی کمیته امداد، الزام ایجاد یک نظام مددکاری مختص این نهاد است که در این نظام فرآیند شناخت افراد نیازمند، نحوه ارائه خدمات ، نوع خدمات ، سطح بندی بین مددجویان ، سطح بندی استان ها نسبت به یکدیگر مشخص شده باشد.

وی مددکاران را ستون های کمیته امداد توصیف و بیان کرد: همه ما باید دغدغه مددکاری داشته باشیم و در این امر رسیدگی به مناطق محروم و توجه به وضعیت ایتام و زنان سرپرست خانوار امری ضروری است.

رهبردر ادامه به دستور ریاست کمیته امداد مبنی بر کاهش تعداد پشت نوبتی‌های اخذ جهیزیه تا پایان سال اشاره و مطرح کرد: از ابتدای امسال ۷۰ هزار جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد اهدا شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امدادبا اشاره به طرح مددیار اظهار کرد: هم اکنون طرحی ارائه شده که بر اساس آن هریک از همکاران با در اختیار داشتن چند پرونده مددجویی به عنوان مددیار با مددجویان در ارتباط هستند بود، این طرح هم اکنون در معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد به صورت پایلوت در حال اجرا است.

شایسته ذکر است؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در این سفر با چند تن از خانواده های شهدای حله عراق نیز دیدار کرد و از نزدیک در جریان مشکلات این خانواده ها قرار گرفت.(سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵)

استان: 1 تاريخ: (1395/10/14-12:53:31 PM)

  نظرات خوانندگان: