کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معاون فرهنگی کمیته امداد مطرح کرد:
دفعات بازديد: 1104
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

برگزاری اردوهای فرهنگی با هدف تقویت و ارتقاء سطح معنوی مددجویان/ ضرورت بومی سازی برنامه های فرهنگی در کمیته امداد

اردوهای فرهنگی با هدف تقویت و ارتقاء روز افزون سطح معنوی، تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری مددجویان برگزار می‌شود این در حالی است که اعزام به اردوهای زیارتی قم و مشهد باید تقویت شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد در نشست با کارکنان حوزه فرهنگی کمیته امداد استان تهران بر لزوم افزایش توجه مسئولان بر موضوعات فرهنگی مددجویان تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ حجت الاسلام حسین احمدیان، معاون فرهنگی کمیته امداد با اشاره به لزوم افزایش سطح بینش دینی جامعه هدف این نهاد، گفت: برای این منظور برنامه‌های متعددی از سوی معاونت فرهنگی پیش‌بینی شده است؛ فعالیت بیشتر در این زمینه رابطه مستقیمی با کاهش آسیب‌ها و موفقیت بیشتر برنامه‌های حمایتی و خدماتی کمیته امداد دارد.

معاون فرهنگی کمیته امداد افزود: تعمیق و نهادینه سازی سنت های اسلامی، احسان و نیکوکاری و نیز تقویت عنصر ایمان از دیگر محورهای مورد توجه در بخش آموزش است؛ پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت های کمیته امداد براساس مبانی قرآنی تنظیم و هدایت می شود.

حجت الاسلام احمدیان با اشاره به اینکه اعزام خانواده‌های تحت حمایت به اردوهای زیارتی یکی از مهم ترین برنامه‌های فرهنگی این نهاد است، تصریح کرد: اردوهای فرهنگی با هدف تقویت و ارتقاء روز افزون سطح معنوی، تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری مددجویان برگزار می‌شود این در حالی است که اعزام به اردوهای زیارتی قم و مشهد باید تقویت شود.

وی بر ضرورت بومی سازی برنامه های فرهنگی تأکید کرد و گفت: لزوم بومی سازی برنامه های فرهنگی و کاربردی شدن آن بیش از پیش برهمگان ضرورت یافته است؛ مانوس شدن و ایجاد فضایی واقعی مبتنی بر جامعه مخاطب و بر اساس مقتضیات محیط و فضای حاکم بر جامعه مخاطب و بافت منطقه مورد نظر است.

معاون فرهنگی کمیته امداد بر ضرورت خروجی مناسب و مطلوب فعالیت کانون‌های دانش‌آموزی کمیته امداد تأکید کرد. (چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵) ۱۷:۵۳

استان: 1 تاريخ: (1395/11/27-8:50:01 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

معاون فرهنگی کمیته امداد مطرح کرد:
دفعات بازديد: 1105
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

برگزاری اردوهای فرهنگی با هدف تقویت و ارتقاء سطح معنوی مددجویان/ ضرورت بومی سازی برنامه های فرهنگی در کمیته امداد

اردوهای فرهنگی با هدف تقویت و ارتقاء روز افزون سطح معنوی، تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری مددجویان برگزار می‌شود این در حالی است که اعزام به اردوهای زیارتی قم و مشهد باید تقویت شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد در نشست با کارکنان حوزه فرهنگی کمیته امداد استان تهران بر لزوم افزایش توجه مسئولان بر موضوعات فرهنگی مددجویان تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ حجت الاسلام حسین احمدیان، معاون فرهنگی کمیته امداد با اشاره به لزوم افزایش سطح بینش دینی جامعه هدف این نهاد، گفت: برای این منظور برنامه‌های متعددی از سوی معاونت فرهنگی پیش‌بینی شده است؛ فعالیت بیشتر در این زمینه رابطه مستقیمی با کاهش آسیب‌ها و موفقیت بیشتر برنامه‌های حمایتی و خدماتی کمیته امداد دارد.

معاون فرهنگی کمیته امداد افزود: تعمیق و نهادینه سازی سنت های اسلامی، احسان و نیکوکاری و نیز تقویت عنصر ایمان از دیگر محورهای مورد توجه در بخش آموزش است؛ پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت های کمیته امداد براساس مبانی قرآنی تنظیم و هدایت می شود.

حجت الاسلام احمدیان با اشاره به اینکه اعزام خانواده‌های تحت حمایت به اردوهای زیارتی یکی از مهم ترین برنامه‌های فرهنگی این نهاد است، تصریح کرد: اردوهای فرهنگی با هدف تقویت و ارتقاء روز افزون سطح معنوی، تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری مددجویان برگزار می‌شود این در حالی است که اعزام به اردوهای زیارتی قم و مشهد باید تقویت شود.

وی بر ضرورت بومی سازی برنامه های فرهنگی تأکید کرد و گفت: لزوم بومی سازی برنامه های فرهنگی و کاربردی شدن آن بیش از پیش برهمگان ضرورت یافته است؛ مانوس شدن و ایجاد فضایی واقعی مبتنی بر جامعه مخاطب و بر اساس مقتضیات محیط و فضای حاکم بر جامعه مخاطب و بافت منطقه مورد نظر است.

معاون فرهنگی کمیته امداد بر ضرورت خروجی مناسب و مطلوب فعالیت کانون‌های دانش‌آموزی کمیته امداد تأکید کرد. (چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵) ۱۷:۵۳

استان: 1 تاريخ: (1395/11/27-8:50:01 AM)

  نظرات خوانندگان: