کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد مطرح کرد:
دفعات بازديد: 1724
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

توانمندسازی مددجویان با برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای/ ارائه آموزش های مهارت آموزی برای ۱۰۵هزار مددجو

امسال ۱۰۵هزار مددجو برای خروج از چرخه حمایتی این نهاد تحت آموزش های پایدارسازی در عرصه اقتصادی طرح های مرتبط از قبیل کشاورزی، دامداری، صنفی و خدماتی و ... قرار گرفته اند.

اشتغال و کارآفرینی مددجویان بارزترین ابزار و مهم ترین راه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به توسعه پایدار، رشد و پیشرفت در کمیته امداد است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مهرعلی حق گویان، مدیر کل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با بیان اینکه توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تامین خوداتکایی نیازمندان و محرومان از مهم ترین اهداف این نهاد است، گفت: به همین جهت از طریق آموزش بستر اشتغال پایدار مددجویان ایجاد و زمینه خروج آنان از چرخه حمایتی امداد ایجاد می شود.

وی توانمند سازی خانواده های تحت پوشش را یکی از اقدامات تاثیر گذار کمیته امداد عنوان و مطرح کرد: فراهم کردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده های نیازمند از طریق استعداد سنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای و اعطاء وام در اولویت برنامه های کاری کمیته امداد قرار دارد.

حق گویان با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای توانمند سازی در کمیته امداد ایجاد شغل برای مددجویان از طریق اجرای برنامه‌های مهارت آموزی و آموزشی است، افزود: شناسایی و نیازسنجی مددجویان، استعداد سنجی و مشاوره شغلی، ارتقاء مهارت های شغلی و اجرای طرح کسب و کار که از پرداخت وام اشتغال به مددجویان انجام می شود، ازجمله این موارد است.

وی با بیان اینکه در ۹ماهه نخست امسال بیش از ۴۶هزار نفر از مددجویان در کلاس های مهارت آموزی شرکت و از این آموزش ها بهره مند شده اند، افزود: سالیانه به طور متوسط ۱۲۰هزار نفر از مددجویان مشغول به کار می شوند؛ امسال ۱۰۵هزار مددجو برای خروج از چرخه حمایتی این نهاد تحت آموزش های پایدارسازی در عرصه اقتصادی طرح های مرتبط از قبیل کشاورزی، دامداری، صنفی و خدماتی و ... قرار گرفته اند.

مدیر کل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با اشاره به اینکه آموزش های کارآفرینی برای بهبود توسعه نگرش ها، مهارت ها و توانایی افراد، انتقال دانش، اطلاعات و فرصت های نوین برای راه اندازی کسب و کار ایجاد می شود، گفت: به همین منظور امسال برای بیش از ۱۵هزار مددجو با همکاری مراکز فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، سازمان نظام پرستاری و مراکز دانشگاهی کلاس های آموزش کارآفرینی برگزار شده است.

حق گویان در پایان به برگزاری دوره های حرفه آموزی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: هر ساله این دوره ها طی سه ماهه تابستان و با هدف کسب مهارت، ایجاد نگرش کارآفرینانه و با توجه به علاقه مندی، استعداد و نیاز بازار انجام می شود که در ۹ ماهه امسال ۱۴هزار نفر از دانش آموزان دبیرستانی آموزش دیده اند. (دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵) ۱۰:۴۰

استان: 1 تاريخ: (1395/12/24-9:06:23 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد مطرح کرد:
دفعات بازديد: 1725
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

توانمندسازی مددجویان با برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای/ ارائه آموزش های مهارت آموزی برای ۱۰۵هزار مددجو

امسال ۱۰۵هزار مددجو برای خروج از چرخه حمایتی این نهاد تحت آموزش های پایدارسازی در عرصه اقتصادی طرح های مرتبط از قبیل کشاورزی، دامداری، صنفی و خدماتی و ... قرار گرفته اند.

اشتغال و کارآفرینی مددجویان بارزترین ابزار و مهم ترین راه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به توسعه پایدار، رشد و پیشرفت در کمیته امداد است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مهرعلی حق گویان، مدیر کل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با بیان اینکه توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تامین خوداتکایی نیازمندان و محرومان از مهم ترین اهداف این نهاد است، گفت: به همین جهت از طریق آموزش بستر اشتغال پایدار مددجویان ایجاد و زمینه خروج آنان از چرخه حمایتی امداد ایجاد می شود.

وی توانمند سازی خانواده های تحت پوشش را یکی از اقدامات تاثیر گذار کمیته امداد عنوان و مطرح کرد: فراهم کردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده های نیازمند از طریق استعداد سنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای و اعطاء وام در اولویت برنامه های کاری کمیته امداد قرار دارد.

حق گویان با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای توانمند سازی در کمیته امداد ایجاد شغل برای مددجویان از طریق اجرای برنامه‌های مهارت آموزی و آموزشی است، افزود: شناسایی و نیازسنجی مددجویان، استعداد سنجی و مشاوره شغلی، ارتقاء مهارت های شغلی و اجرای طرح کسب و کار که از پرداخت وام اشتغال به مددجویان انجام می شود، ازجمله این موارد است.

وی با بیان اینکه در ۹ماهه نخست امسال بیش از ۴۶هزار نفر از مددجویان در کلاس های مهارت آموزی شرکت و از این آموزش ها بهره مند شده اند، افزود: سالیانه به طور متوسط ۱۲۰هزار نفر از مددجویان مشغول به کار می شوند؛ امسال ۱۰۵هزار مددجو برای خروج از چرخه حمایتی این نهاد تحت آموزش های پایدارسازی در عرصه اقتصادی طرح های مرتبط از قبیل کشاورزی، دامداری، صنفی و خدماتی و ... قرار گرفته اند.

مدیر کل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با اشاره به اینکه آموزش های کارآفرینی برای بهبود توسعه نگرش ها، مهارت ها و توانایی افراد، انتقال دانش، اطلاعات و فرصت های نوین برای راه اندازی کسب و کار ایجاد می شود، گفت: به همین منظور امسال برای بیش از ۱۵هزار مددجو با همکاری مراکز فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، سازمان نظام پرستاری و مراکز دانشگاهی کلاس های آموزش کارآفرینی برگزار شده است.

حق گویان در پایان به برگزاری دوره های حرفه آموزی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: هر ساله این دوره ها طی سه ماهه تابستان و با هدف کسب مهارت، ایجاد نگرش کارآفرینانه و با توجه به علاقه مندی، استعداد و نیاز بازار انجام می شود که در ۹ ماهه امسال ۱۴هزار نفر از دانش آموزان دبیرستانی آموزش دیده اند. (دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵) ۱۰:۴۰

استان: 1 تاريخ: (1395/12/24-9:06:23 AM)

  نظرات خوانندگان: