کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد:
دفعات بازديد: 1307
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

ارائه ۶۰هزار خدمت عمرانی به مددجویان در سال ۹۵/ تحویل ۱۰واحد مسکونی به مددجویان منطقه ۱۱ پایتخت

مهم ترین اولویت کمیته امداد برای توانمند کردن خانواده ها، خانه دار کردن آنها است چرا که افراد بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بها اختصاص می دهند.

همایش تجلیل از حامیان و خیران حوزه مسکن با هدف تحویل کلید مسکن به مددجویان تحت حمایت در کمیته امداد منطقه ۱۱ پایتخت با حضور مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد برگزار شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، ابراهیم بازیان،مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با بیان اینکه مسکن بیشترین هزینه را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است، گفت: مهم ترین اولویت کمیته امداد برای توانمند کردن خانواده ها، خانه دار کردن آنها است چرا که افراد بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بها اختصاص می دهند.

وی با اشاره به جهت گیری فعالیت ها و اقدامات کمیته امداد به سمت احداث مسکن مددجویی افزود: تامین مسکن در کنار اشتغال مددجویان می تواند مکمل توانمند سازی افراد تحت حمایت شود، همان طور که با اشتغال درآمد خانوار افزایش پیدا می کند، خانه دار شدن آنها نیز موجب کاهش هزینه های زندگیشان می شود .

بازیان گفت: با واگذاری مسکن به خانواده های نیازمند، امید و فضای جدیدی در این خانواده ها شکل گرفته است؛ مسکن، موجب توانمندسازی مددجو می شود و اساس کار کمیته امداد نیز بر مبنای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش است؛ تامین مسکن علاوه بر توانمندسازی اقتصادی مددجو باعث توانمندی فرهنگی و اجتماعی وی نیز خواهد شد.

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد بیان کرد: ١٠ درصد این خانواده ها فاقد مسکن هستند و حدود ۱۶ درصد از منازل دیگر مددجویان، نیازمند بازسازی و مقاوم سازی مسکن هستند.

وی با اشاره به ارائه ۴۰هزار خدمت عمرانی شامل تعمیرات کلی و جزیی به مددجویان و تحویل و بهره برداری ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساعدت کمیته امداد،خیران و با استفاده از آورده مددجویان تا پایان سال ۹۵، مطرح کرد: امید است با همکاری خیران این اقدامات در حوزه مسکن در سال ۹۶ به دو برابر افزایش پیدا کند.

شایسته ذکر است؛ در همایش تجلیل از خیران حوزه مسکن که با حضور مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد برگزار شد ۱۰ واحد مسکونی با هزینه ای بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در منطقه ۱۱ تهران تامین شده بود به مددجویان این منطقه تحویل داده شد.

شایسته ذکر است؛ تا پایان فروردین ماه سال۹۶، ۳۰واحد مسکن مددجویی دیگر با مشارکت خیران به مددجویان این نهاد واگذار می شود. (دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵) ۱۵:۵۷


 

استان: 1 تاريخ: (1395/12/24-9:07:48 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد:
دفعات بازديد: 1308
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

ارائه ۶۰هزار خدمت عمرانی به مددجویان در سال ۹۵/ تحویل ۱۰واحد مسکونی به مددجویان منطقه ۱۱ پایتخت

مهم ترین اولویت کمیته امداد برای توانمند کردن خانواده ها، خانه دار کردن آنها است چرا که افراد بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بها اختصاص می دهند.

همایش تجلیل از حامیان و خیران حوزه مسکن با هدف تحویل کلید مسکن به مددجویان تحت حمایت در کمیته امداد منطقه ۱۱ پایتخت با حضور مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد برگزار شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، ابراهیم بازیان،مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با بیان اینکه مسکن بیشترین هزینه را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است، گفت: مهم ترین اولویت کمیته امداد برای توانمند کردن خانواده ها، خانه دار کردن آنها است چرا که افراد بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بها اختصاص می دهند.

وی با اشاره به جهت گیری فعالیت ها و اقدامات کمیته امداد به سمت احداث مسکن مددجویی افزود: تامین مسکن در کنار اشتغال مددجویان می تواند مکمل توانمند سازی افراد تحت حمایت شود، همان طور که با اشتغال درآمد خانوار افزایش پیدا می کند، خانه دار شدن آنها نیز موجب کاهش هزینه های زندگیشان می شود .

بازیان گفت: با واگذاری مسکن به خانواده های نیازمند، امید و فضای جدیدی در این خانواده ها شکل گرفته است؛ مسکن، موجب توانمندسازی مددجو می شود و اساس کار کمیته امداد نیز بر مبنای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش است؛ تامین مسکن علاوه بر توانمندسازی اقتصادی مددجو باعث توانمندی فرهنگی و اجتماعی وی نیز خواهد شد.

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد بیان کرد: ١٠ درصد این خانواده ها فاقد مسکن هستند و حدود ۱۶ درصد از منازل دیگر مددجویان، نیازمند بازسازی و مقاوم سازی مسکن هستند.

وی با اشاره به ارائه ۴۰هزار خدمت عمرانی شامل تعمیرات کلی و جزیی به مددجویان و تحویل و بهره برداری ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساعدت کمیته امداد،خیران و با استفاده از آورده مددجویان تا پایان سال ۹۵، مطرح کرد: امید است با همکاری خیران این اقدامات در حوزه مسکن در سال ۹۶ به دو برابر افزایش پیدا کند.

شایسته ذکر است؛ در همایش تجلیل از خیران حوزه مسکن که با حضور مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد برگزار شد ۱۰ واحد مسکونی با هزینه ای بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در منطقه ۱۱ تهران تامین شده بود به مددجویان این منطقه تحویل داده شد.

شایسته ذکر است؛ تا پایان فروردین ماه سال۹۶، ۳۰واحد مسکن مددجویی دیگر با مشارکت خیران به مددجویان این نهاد واگذار می شود. (دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵) ۱۵:۵۷


 

استان: 1 تاريخ: (1395/12/24-9:07:48 AM)

  نظرات خوانندگان: