کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مدیر کل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد؛
دفعات بازديد: 2310
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

۱۰ درصد از مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن هستند

کمیته امداد خراسان رضوی پروژه ویژه ای را برای شهرستان های مشهد، چناران، سرخس و ... برای مهاجرت معکوس برنامه ریزی و تعریف کند تا شاهد حضور جمعیت بسیاری در حاشیه شهر مشهد و شهرستان های دیگر نباشیم.

فاز دوم پروژه ۱۶ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد چناران در یک هزار متر مربع با حضور مدیر کل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد و مدیرکل این نهاد و مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، ابراهیم بازیان، مشاور رئیس و مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گفت: توانمندسازی در ابعاد مختلفی همچون اشتغال و مسکن باید هم ردیف و در کنار هم اجرا شوند چرا که این دو موضوع مکمل یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن هستند، خاطر نشان کرد: ۱۶ تا ۱۷ درصد از مددجویان کمیته امداد دارای مسکن هستند که مسکن آنان نیاز به مقاوم سازی و بهسازی دارد.

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد، یکی از برنامه‌های مطلوب حوزه مسکن این نهاد در سال جاری را اتمام پروژه های نیمه تمام مددجویان عنوان کرد و افزود: امیدوارم در سال ۹۶ پروژه نیمه تمام نداشته باشیم، چرا که در سیاست‌های کاری این نهاد بر سرعت و توسعه امور عمرانی تاکید داریم.

بازیان تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم و پیگیری موکد رئیس کمیته امداد خانه دار شدن مددجو، جزو اولویت های کاری این نهاد است.

وی تعداد مددجویان فاقد مسکن در چناران را ۳۹۶ نفر عنوان کرد و ادامه داد: پیشنهاد می شود کمیته امداد خراسان رضوی پروژه ویژه ای را برای شهرستان های مشهد، چناران و سرخس و ... برای مهاجرت معکوس برنامه ریزی کند تا شاهد حضور جمعیت بسیاری در حاشیه شهر مشهد و شهرستان های دیگر نباشیم.

شایسته ذکر است؛ این پروژه در دو هزار و ۵۰۰ مترمربع برای احداث ۴۰ واحد مسکونی مددجویی عملیاتی شد که در فاز اول از ۲۴واحد و در فاز دوم از ۱۶ واحد ساخته شده بهره برداری به عمل آمد؛ هر واحد در ۷۵ متر مربع با اعتبار ۳۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

(پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵) ۲۳:۱۴

استان: 1 تاريخ: (1395/12/27-8:30:13 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

مدیر کل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد؛
دفعات بازديد: 2311
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

۱۰ درصد از مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن هستند

کمیته امداد خراسان رضوی پروژه ویژه ای را برای شهرستان های مشهد، چناران، سرخس و ... برای مهاجرت معکوس برنامه ریزی و تعریف کند تا شاهد حضور جمعیت بسیاری در حاشیه شهر مشهد و شهرستان های دیگر نباشیم.

فاز دوم پروژه ۱۶ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد چناران در یک هزار متر مربع با حضور مدیر کل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد و مدیرکل این نهاد و مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، ابراهیم بازیان، مشاور رئیس و مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گفت: توانمندسازی در ابعاد مختلفی همچون اشتغال و مسکن باید هم ردیف و در کنار هم اجرا شوند چرا که این دو موضوع مکمل یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن هستند، خاطر نشان کرد: ۱۶ تا ۱۷ درصد از مددجویان کمیته امداد دارای مسکن هستند که مسکن آنان نیاز به مقاوم سازی و بهسازی دارد.

مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد، یکی از برنامه‌های مطلوب حوزه مسکن این نهاد در سال جاری را اتمام پروژه های نیمه تمام مددجویان عنوان کرد و افزود: امیدوارم در سال ۹۶ پروژه نیمه تمام نداشته باشیم، چرا که در سیاست‌های کاری این نهاد بر سرعت و توسعه امور عمرانی تاکید داریم.

بازیان تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم و پیگیری موکد رئیس کمیته امداد خانه دار شدن مددجو، جزو اولویت های کاری این نهاد است.

وی تعداد مددجویان فاقد مسکن در چناران را ۳۹۶ نفر عنوان کرد و ادامه داد: پیشنهاد می شود کمیته امداد خراسان رضوی پروژه ویژه ای را برای شهرستان های مشهد، چناران و سرخس و ... برای مهاجرت معکوس برنامه ریزی کند تا شاهد حضور جمعیت بسیاری در حاشیه شهر مشهد و شهرستان های دیگر نباشیم.

شایسته ذکر است؛ این پروژه در دو هزار و ۵۰۰ مترمربع برای احداث ۴۰ واحد مسکونی مددجویی عملیاتی شد که در فاز اول از ۲۴واحد و در فاز دوم از ۱۶ واحد ساخته شده بهره برداری به عمل آمد؛ هر واحد در ۷۵ متر مربع با اعتبار ۳۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

(پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵) ۲۳:۱۴

استان: 1 تاريخ: (1395/12/27-8:30:13 AM)

  نظرات خوانندگان: