کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
دفعات بازديد: 3969
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این ماه اجرایی و پرداخت می شود.

هاشم موسوی رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام (ره) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اجرای این افزایش بر اساس پرداخت کمک معیشت و مستمری بر مبنای حداقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزد قانون کار به مددجویان تحت پوشش گفت: به میزان مستمری مددجویان یک نفره ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، ۴ نفره ۳۳۷ هزار تومان، ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان از محل هدفمندی یارانه ها اضافه شد.

موسوی گفت: این مصوبه بر اساس تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۶ در راستای ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه اجرا می شود.


 

استان: 1 تاريخ: (1396/01/26-7:46:18 AM)
  نظرات خوانندگان:

بازگشت

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
دفعات بازديد: 3970
موضوع: امداد مرکز
زير موضوع:

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این ماه اجرایی و پرداخت می شود.

هاشم موسوی رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام (ره) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اجرای این افزایش بر اساس پرداخت کمک معیشت و مستمری بر مبنای حداقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزد قانون کار به مددجویان تحت پوشش گفت: به میزان مستمری مددجویان یک نفره ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، ۴ نفره ۳۳۷ هزار تومان، ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان از محل هدفمندی یارانه ها اضافه شد.

موسوی گفت: این مصوبه بر اساس تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۶ در راستای ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه اجرا می شود.


 

استان: 1 تاريخ: (1396/01/26-7:46:18 AM)

  نظرات خوانندگان: