کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme اردبيل-برنامه‌های كميته‌ امداد استان اردبيل در دهه‌ مبارك فجر اعلام شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138476 اردبيل-برنامه‌های كميته‌ امداد استان اردبيل در دهه‌ مبارك فجر اعلام شد اردبيل-مددجويان كميته امداد استان اردبيل 4524 تخته فرش بافتند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138474 اردبيل-مددجويان كميته امداد استان اردبيل 4524 تخته فرش بافتند اردبيل- 6 هزار قلك احسان دانش آموزي در نمين توزيع شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138420 اردبيل- 6 هزار قلك احسان دانش آموزي در نمين توزيع شد اردبيل-40 يتيم تحت حمایت در شهرستان خلخال به مشهد مقدس اعزام شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138419 اردبيل-40 يتيم تحت حمایت در شهرستان خلخال به مشهد مقدس اعزام شدند اردبيل-بيش از 4 ميليارد ريال در قالب فرهنگي به مددجويان اردبيلي خدمات ارائه شده است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138362 اردبيل-بيش از 4 ميليارد ريال در قالب فرهنگي به مددجويان اردبيلي خدمات ارائه شده است اردبيل-رشد 35 درصدي مساعدت حاميان به ايتام و خانواده هاي طرح محسنين در شهرستان خلخال http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138361 اردبيل-رشد 35 درصدي مساعدت حاميان به ايتام و خانواده هاي طرح محسنين در شهرستان خلخال اردبيل-پنجمين دوره کارگاه آموزشي نوعروسان تحت پوشش کميته‌ي امداد مغان برگزار شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138360 اردبيل-پنجمين دوره کارگاه آموزشي نوعروسان تحت پوشش کميته‌ي امداد مغان برگزار شد اردبيل-كشاورزان اردبيلي‌ بيش از 21 ميليارد ريال زكات پرداخت كردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138331 اردبيل-كشاورزان اردبيلي‌ بيش از 21 ميليارد ريال زكات پرداخت كردند اردبيل-اعزام 44 دانشجوی تحت حمایت اردبيلي به مشهد مقدس http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138330 اردبيل-اعزام 44 دانشجوی تحت حمایت اردبيلي به مشهد مقدس اردبيل-حاميان خیر شهرستان بيله سوار 1.5 ميليارد ريال به ايتام تحت تكفل مساعدت كردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138328 اردبيل-حاميان خیر شهرستان بيله سوار 1.5 ميليارد ريال به ايتام تحت تكفل مساعدت كردند