کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme آذربایجان شرقی- اعزام دومين كاروان زيارتي مددجويان تحت پوشش کمیته امداد استان به كربلاي معلي http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138820 آذربایجان شرقی- اعزام دومين كاروان زيارتي مددجويان تحت پوشش کمیته امداد استان به كربلاي معلي آذربايجان شرقي- 33 نوعروس تحت حمایت درشهرستان هشترود با دریافت جهیزیه به خانه بخت رفتند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138818 آذربايجان شرقي- 33 نوعروس تحت حمایت درشهرستان هشترود با دریافت جهیزیه به خانه بخت رفتند آذربایجان شرقی- 28 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد اسکو وام خود اشتغالی دریافت کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138817 آذربایجان شرقی- 28 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد اسکو وام خود اشتغالی دریافت کردند آذربایجان شرقی- ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد مرند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138797 آذربایجان شرقی- ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد مرند آذربایجان شرقی- 26 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد میانه باسواد شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138796 آذربایجان شرقی- 26 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد میانه باسواد شدند آذربایجان شرقی- واگذاری10دستگاه تراكتور به مددجويان تحت حمایت کمیته امداد اهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138795 آذربایجان شرقی- واگذاری10دستگاه تراكتور به مددجويان تحت حمایت کمیته امداد اهر آذربایجان شرقی- همزمان با روز پرستار 70 مددجوی کمیته امداد شهرستان اسکو ویزیت رایگان شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138767 آذربایجان شرقی- همزمان با روز پرستار 70 مددجوی کمیته امداد شهرستان اسکو ویزیت رایگان شدند آذربایجان شرقی- 3 خانوار از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ملکان صاحب مسکن شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138766 آذربایجان شرقی- 3 خانوار از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ملکان صاحب مسکن شدند آذربایجان شرقی- جلسه کمیته درمان شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در کمیته امداد استان برگزار شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138765 آذربایجان شرقی- جلسه کمیته درمان شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در کمیته امداد استان برگزار شد آذربایجان شرقی- پرداخت 270 میلیون ریال وام کارگشائی به مددجویان کمیته امداد شهرستان شبستر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138755 آذربایجان شرقی- پرداخت 270 میلیون ریال وام کارگشائی به مددجویان کمیته امداد شهرستان شبستر