کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme بوشهر-626 زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بوشهر بیمه شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138878 بوشهر-626 زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بوشهر بیمه شدند بوشهر-پرداخت 4 میلیارد و 180 میلیون ریال بابت طرح مقاوم سازی منازل روستایی در دشتستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138794 بوشهر-پرداخت 4 میلیارد و 180 میلیون ریال بابت طرح مقاوم سازی منازل روستایی در دشتستان بوشهر- برگزاري كارگاه آموزشي حقوق شهروندی ویژه مددجویان دیلمی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138718 بوشهر- برگزاري كارگاه آموزشي حقوق شهروندی ویژه مددجویان دیلمی بوشهر-بهره مندی 254مددجو از خدمات مشاوره ای کمیته امداد شهرستان جم http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138715 بوشهر-بهره مندی 254مددجو از خدمات مشاوره ای کمیته امداد شهرستان جم بوشهر-کمک 600میلیون ریالی خیرین شهرستان بوشهربه مددجویان جهت خرید 4 واحد مسکن مهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138671 بوشهر-کمک 600میلیون ریالی خیرین شهرستان بوشهربه مددجویان جهت خرید 4 واحد مسکن مهر بوشهر-توزیع 116 سبد غذایی بین مددجویان و نيازمندان دیلمی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138661 بوشهر-توزیع 116 سبد غذایی بین مددجویان و نيازمندان دیلمی بوشهر - کودکان دچار سوء تغذیه شهرستان بوشهر از کمیته امداد خدمات دریافت می کنند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138508 بوشهر - کودکان دچار سوء تغذیه شهرستان بوشهر از کمیته امداد خدمات دریافت می کنند بوشهر- پرداخت زکات از فرایض مهم دینی است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138417 بوشهر- پرداخت زکات از فرایض مهم دینی است بوشهر-دریافت زکات در استان بوشهرنسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138405 بوشهر-دریافت زکات در استان بوشهرنسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شد بوشهر- مستمری دیماه مددجویان بوشهری پرداخت شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138165 بوشهر- مستمری دیماه مددجویان بوشهری پرداخت شد