کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme اصفهان ـ اهدای1300 اصله درخت پسته به طرح شجره طیبه در ‏اردستان ‏ http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138879 اصفهان ـ اهدای1300 اصله درخت پسته به طرح شجره طیبه در ‏اردستان ‏ اصفهان ـ 130 زوج نیازمند کاشانی با حمایت کمیته امداد راهی خانه بخت شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138860 اصفهان ـ 130 زوج نیازمند کاشانی با حمایت کمیته امداد راهی خانه بخت شدند اصفهان ـ 4220 پایگاه درمراسم شور نیکوکاری دراستان کمک های مردم نوعدوست را جمع آوری می کنند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138839 اصفهان ـ 4220 پایگاه درمراسم شور نیکوکاری دراستان کمک های مردم نوعدوست را جمع آوری می کنند اصفهان ـ اهداء 33 تخته فرش به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد چادگان ‏ http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138831 اصفهان ـ اهداء 33 تخته فرش به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد چادگان ‏ اصفهان ـ همایش پیشگیری از اعتیاد در کمیته امداد خمینی شهر برگزار شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138821 اصفهان ـ همایش پیشگیری از اعتیاد در کمیته امداد خمینی شهر برگزار شد اصفهان ـ اجرای طرح مفتاح الجنه در شهرستان اصفهان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138793 اصفهان ـ اجرای طرح مفتاح الجنه در شهرستان اصفهان اصفهان ـ 490 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فلاورجان در دوره های آموزش اشتغال شرکت ‏کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138787 اصفهان ـ 490 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فلاورجان در دوره های آموزش اشتغال شرکت ‏کردند اصفهان ـ واگذاری سند خودروهای تحویلی به مجریان طرح های اشتغال در دهاقان ‏ http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138786 اصفهان ـ واگذاری سند خودروهای تحویلی به مجریان طرح های اشتغال در دهاقان ‏ اصفهان ـ 605 حامی نیکوکار حمایت ازایتام تحت پوشش کمیته امداد تیران و کرون را بر عهده دارند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138785 اصفهان ـ 605 حامی نیکوکار حمایت ازایتام تحت پوشش کمیته امداد تیران و کرون را بر عهده دارند اصفهان ـ 4 واحد مسکن مهر به مددجویان تحت حمایت در شهرضا تحویل شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138781 اصفهان ـ 4 واحد مسکن مهر به مددجویان تحت حمایت در شهرضا تحویل شد