کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme فارس-ارائه خدمات مشاوره به 1295 مددجو کمیته امداددر فراشبند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138575 فارس-ارائه خدمات مشاوره به 1295 مددجو کمیته امداددر فراشبند فارس-پرداخت مستمری به 3190 خانوارمددجودرآباده http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138553 فارس-پرداخت مستمری به 3190 خانوارمددجودرآباده فارس-پرداخت 3 میلیارد و 500 میلیون ریال صدقه توسط مردم خیر لارستان در سال جاری http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138552 فارس-پرداخت 3 میلیارد و 500 میلیون ریال صدقه توسط مردم خیر لارستان در سال جاری فارس-اعطای بیش از13 میلیارد ریال وام کارگشایی به1174از مددجویان جهرمی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138551 فارس-اعطای بیش از13 میلیارد ریال وام کارگشایی به1174از مددجویان جهرمی فارس-توزیع 70 کیلو گوشت از محل زکات بین نیازمندان روستایی در استهبان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138499 فارس-توزیع 70 کیلو گوشت از محل زکات بین نیازمندان روستایی در استهبان فارس-اعطای وام اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت در نی ریز http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138498 فارس-اعطای وام اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت در نی ریز فارس-بهره مندی 17هزار نفراز خدمات مهمانسرای کمیته امداد استان فارس http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138497 فارس-بهره مندی 17هزار نفراز خدمات مهمانسرای کمیته امداد استان فارس فارس-هزینه 840 میلیون ریال برای رفع سوءتغذیه کودکان زیر شش سال در سپیدان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138439 فارس-هزینه 840 میلیون ریال برای رفع سوءتغذیه کودکان زیر شش سال در سپیدان فارس-اهدای33 اصله درخت در قالب طرح شجره طیبه توسط خیرین امام شهر به کمیته امداد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138438 فارس-اهدای33 اصله درخت در قالب طرح شجره طیبه توسط خیرین امام شهر به کمیته امداد فارس-جمع آوری 1 میلیاردو 300 میلیون ریال صدقه از6806 صندوق صدقات در فراشبند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138437 فارس-جمع آوری 1 میلیاردو 300 میلیون ریال صدقه از6806 صندوق صدقات در فراشبند