کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme قم - یکی از مهم‌ترین ارکان نظام ولایی ما عدالت است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138616 قم - یکی از مهم‌ترین ارکان نظام ولایی ما عدالت است قم - مسئولان وظیفه دارند در خدمت مردم باشند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138609 قم - مسئولان وظیفه دارند در خدمت مردم باشند قم - مدل جدید ساخت مسکن نیازمندان در قم http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138607 قم - مدل جدید ساخت مسکن نیازمندان در قم قم - جشن شکرانه خانه دار شدن 1000 خانواده تحت حمایت کمیته امدا قم برگزار شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138606 قم - جشن شکرانه خانه دار شدن 1000 خانواده تحت حمایت کمیته امدا قم برگزار شد قم - نیت خیر و استقامت در کار موجب موفقیت و توفیق است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138202 قم - نیت خیر و استقامت در کار موجب موفقیت و توفیق است قم - هزینه بیش از6میلیارد ریال برای تعمیر مسکن مددجویان کمیته امداد قم http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137910 قم - هزینه بیش از6میلیارد ریال برای تعمیر مسکن مددجویان کمیته امداد قم قم - کمک 7 میلیارد و 650 میلیون ریالی یک خیر قمی برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137909 قم - کمک 7 میلیارد و 650 میلیون ریالی یک خیر قمی برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد استان قم - فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد در حوزه مبارزه با مواد مخدر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137612 قم - فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد در حوزه مبارزه با مواد مخدر قم - 105 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد قم در سال 94 به عتبات عالیات مشرف شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137502 قم - 105 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد قم در سال 94 به عتبات عالیات مشرف شدند قم - مراسم تجلیل از مسابقات کتابخوانی در کمیته امداد قم برگزارشد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137292 قم - مراسم تجلیل از مسابقات کتابخوانی در کمیته امداد قم برگزارشد