کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme همدان – خدمت به محرومین و اقشار آسیب پذیر عبادت است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138912 همدان – خدمت به محرومین و اقشار آسیب پذیر عبادت است همدان – بهره مندی یک هزار و 252 نفر از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان فامنین از خدمات مشاوره و راهنمایی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138897 همدان – بهره مندی یک هزار و 252 نفر از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان فامنین از خدمات مشاوره و راهنمایی همدان - ایجاد فرهنگ کار و تلاش در بین جامعه مددجویی یکی از اهداف مهم کمیته امداد است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138883 همدان - ایجاد فرهنگ کار و تلاش در بین جامعه مددجویی یکی از اهداف مهم کمیته امداد است همدان – پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال بابت خدمات فرهنگی به مددجویان همدانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138882 همدان – پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال بابت خدمات فرهنگی به مددجویان همدانی همدان – خودکفایی 3 هزار و 271 نفر از مددجویان همدانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138881 همدان – خودکفایی 3 هزار و 271 نفر از مددجویان همدانی همدان – یکی از مصادیق احسان و نیکوکاری در جامعه اسلامی کمیته امداد است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138866 همدان – یکی از مصادیق احسان و نیکوکاری در جامعه اسلامی کمیته امداد است همدان-ارائه خدمات پذيرش و مددکاري به 34 هزار و 502 نفر از مراجعين مددجو و غير مددجوی همدانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138845 همدان-ارائه خدمات پذيرش و مددکاري به 34 هزار و 502 نفر از مراجعين مددجو و غير مددجوی همدانی همدان - برگزاری کلاس آموزش راهنمائی و رانندگی برای مددجویان متقاضی وام خرید خودرو http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138836 همدان - برگزاری کلاس آموزش راهنمائی و رانندگی برای مددجویان متقاضی وام خرید خودرو همدان – اعزام 22 نفر از خواهران طلّاب علوم دینی به مشهد مقدّس http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138835 همدان – اعزام 22 نفر از خواهران طلّاب علوم دینی به مشهد مقدّس همدان - برگزاری مراسم افتتاح 4 واحد مسکن مددجویی در شهرستان رزن http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138834 همدان - برگزاری مراسم افتتاح 4 واحد مسکن مددجویی در شهرستان رزن