کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme خراسان رضوي - آغاز عملیات احداث 120 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد بردسکن http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138594 خراسان رضوي - آغاز عملیات احداث 120 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد بردسکن خراسان رضوي - یکی از برکات این نهاد مقدس را ازدواج های پایدار و بدون طلاق مددجویان است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138592 خراسان رضوي - یکی از برکات این نهاد مقدس را ازدواج های پایدار و بدون طلاق مددجویان است خراسان رضوي - جذب بیش از 8 میلیاردریال زکات توسط کمیته امدادخواف http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138533 خراسان رضوي - جذب بیش از 8 میلیاردریال زکات توسط کمیته امدادخواف خراسان رضوي - اعطای 160 فقره تسهیلات کارگشایی و اشتغال به مددجویان درتربت حیدریه http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138290 خراسان رضوي - اعطای 160 فقره تسهیلات کارگشایی و اشتغال به مددجویان درتربت حیدریه خراسان رضوي - جذب زکات در درگز قریب به 4 میلیارد ريال رسید http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138289 خراسان رضوي - جذب زکات در درگز قریب به 4 میلیارد ريال رسید خراسان رضوي - کمیته امداد، به عنوان خانه ی امید و محل تحقق آرزوهای محرومان و مستضعفان مبدل شده است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138287 خراسان رضوي - کمیته امداد، به عنوان خانه ی امید و محل تحقق آرزوهای محرومان و مستضعفان مبدل شده است خراسان رضوي - زکات فریضه ای الهی است که باید آن را از نگاه تجملی و اداری دور نگه داشت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138223 خراسان رضوي - زکات فریضه ای الهی است که باید آن را از نگاه تجملی و اداری دور نگه داشت خراسان رضوی - پیگیری ترخیص مددجوی متوفی از بیمارستان مشهد/جسد متوفی به خانواده اش تحویل داده شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138219 خراسان رضوی - پیگیری ترخیص مددجوی متوفی از بیمارستان مشهد/جسد متوفی به خانواده اش تحویل داده شد خراسان رضوي - براي احيای زكات باید مديريت جهادي و كارعلمي صورت گيرد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138173 خراسان رضوي - براي احيای زكات باید مديريت جهادي و كارعلمي صورت گيرد خراسان رضوي - اشتغال؛ مهمترین رویکرد در توانمندسازی خانواده های مددجو http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138135 خراسان رضوي - اشتغال؛ مهمترین رویکرد در توانمندسازی خانواده های مددجو