کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme خراسان شمالی-1525کودک نیازمند خراسان شمالی در انتظار حمایت خیران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138209 خراسان شمالی-1525کودک نیازمند خراسان شمالی در انتظار حمایت خیران خراسان شمالی-حمایت کمیته امداد از 35 هزار خانواده نیازمند در خراسان شمالی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138207 خراسان شمالی-حمایت کمیته امداد از 35 هزار خانواده نیازمند در خراسان شمالی خراسان شمالی-مشکلات خانوادگی و تحصیلی بالاترین آسیب بین مددجویان راز وجرگلان است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138206 خراسان شمالی-مشکلات خانوادگی و تحصیلی بالاترین آسیب بین مددجویان راز وجرگلان است خراسان شمالی-614 زن سرپرست خانوار با حمایت های کمیته امداد استان صاحب شغل شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138163 خراسان شمالی-614 زن سرپرست خانوار با حمایت های کمیته امداد استان صاحب شغل شدند خراسان شمالی- مردم خیر خراسان شمالی ۵۷ میلیارد ریال در طرح اکرام ایتام کمک کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138154 خراسان شمالی- مردم خیر خراسان شمالی ۵۷ میلیارد ریال در طرح اکرام ایتام کمک کردند خراسان شمالی-سه میلیارد و642 میلیون ریال صرف تعمیر مسکن مددجویان کمیته امداد استان شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138133 خراسان شمالی-سه میلیارد و642 میلیون ریال صرف تعمیر مسکن مددجویان کمیته امداد استان شد خراسان شمالی-مراکز نیکوکاری در راستاي تامين جهيزيه نوعروسان نیازمند آماده همکاری با خیرین هستند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138111 خراسان شمالی-مراکز نیکوکاری در راستاي تامين جهيزيه نوعروسان نیازمند آماده همکاری با خیرین هستند خراسان شمالی-یک هزار و119 طرح اشتغال توسط مددجویان کمیته امداد استان عملیاتی شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138105 خراسان شمالی-یک هزار و119 طرح اشتغال توسط مددجویان کمیته امداد استان عملیاتی شد خراسان شمالی-افتتاح بیش از یک هزار طرح اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد خراسان‌شمالی طی دهه فجر امسال http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138006 خراسان شمالی-افتتاح بیش از یک هزار طرح اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد خراسان‌شمالی طی دهه فجر امسال خراسان شمالی-در طرح رضوان کمیته امداد؛ بیش از یک میلیارد ریال برای ساخت مسکن نیازمندان بجنوردی جمع آوری شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138003 خراسان شمالی-در طرح رضوان کمیته امداد؛ بیش از یک میلیارد ریال برای ساخت مسکن نیازمندان بجنوردی جمع آوری شد