کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme خوزستان - اهداء 2 دستگاه آبگرمکن و 1 دستگاه بخاری توسط خیرین به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان باوی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137998 خوزستان - اهداء 2 دستگاه آبگرمکن و 1 دستگاه بخاری توسط خیرین به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان باوی خوزستان – پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی حامیان طرح های اکرام ایتام و محسنین به کمیته امداد شهرستان اندیمشک http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137901 خوزستان – پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی حامیان طرح های اکرام ایتام و محسنین به کمیته امداد شهرستان اندیمشک خوزستان – بازدید مدیر کمیته امداد ماهشهر از منازل مددجویان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137889 خوزستان – بازدید مدیر کمیته امداد ماهشهر از منازل مددجویان خوزستان - اهدای 3205 جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان در 9 ماهه امسال http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137654 خوزستان - اهدای 3205 جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان در 9 ماهه امسال خوزستان – ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان کمیته امداد ماهشهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137432 خوزستان – ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان کمیته امداد ماهشهر خوزستان- دیدار معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از طرح های خوداشتغالی در دزفول http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137107 خوزستان- دیدار معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از طرح های خوداشتغالی در دزفول خوزستان – پرداخت کمک هزینه تعمیر مسکن مددجویان توسط خیرین شهرستان امیدیه http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137105 خوزستان – پرداخت کمک هزینه تعمیر مسکن مددجویان توسط خیرین شهرستان امیدیه خوزستان-اهدای 51 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش مسجدسلیمانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137104 خوزستان-اهدای 51 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش مسجدسلیمانی خوزستان – برگزاری دوره ی آموزش HSE برای مددجویان کمیته امداد شهرستان بهبهان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=136939 خوزستان – برگزاری دوره ی آموزش HSE برای مددجویان کمیته امداد شهرستان بهبهان خوزستان-اهداء122 فقره کمک هزینه تهیه جهیزیه به نو عروسان تحت حمایت شادگانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=136936 خوزستان-اهداء122 فقره کمک هزینه تهیه جهیزیه به نو عروسان تحت حمایت شادگانی