کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme کهگیلویه و بویراحمد- توزیع بیش از 4هزار قلک احسان دانش آموزی در مدارس چرام http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138102 کهگیلویه و بویراحمد- توزیع بیش از 4هزار قلک احسان دانش آموزی در مدارس چرام کهگیلویه و بویراحمد- واگذاری کارمراکز نیکوکاری به مردم http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137991 کهگیلویه و بویراحمد- واگذاری کارمراکز نیکوکاری به مردم کهگیلویه و بویراحمد- پرداخت 902 میلیون ریال در قالب طرح های عمرانی به مددجویان کمیته امداد بهمئی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137986 کهگیلویه و بویراحمد- پرداخت 902 میلیون ریال در قالب طرح های عمرانی به مددجویان کمیته امداد بهمئی کهگیلویه و بویراحمد- توزیع 125 سبد عذایی بین کودکان زیر شش سال تحت حمایت کمیته امداد چرام http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137893 کهگیلویه و بویراحمد- توزیع 125 سبد عذایی بین کودکان زیر شش سال تحت حمایت کمیته امداد چرام کهگیلویه و بویراحمد- جمع آوری بیش از 82 میلیون ریال صدقه در شهرستان لنده http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137892 کهگیلویه و بویراحمد- جمع آوری بیش از 82 میلیون ریال صدقه در شهرستان لنده کهکيلويه و بويراحمد - فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداداستان رتبه یک آزمون دکترا را کسب کرد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137855 کهکيلويه و بويراحمد - فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداداستان رتبه یک آزمون دکترا را کسب کرد کهگیلویه و بویراحمد- برگزاري کلاسهای آموزش بهداشت با حضور 150نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان چرام http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137750 کهگیلویه و بویراحمد- برگزاري کلاسهای آموزش بهداشت با حضور 150نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان چرام کهگیلویه و بویراحمد- پرداخت بیش از 3میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد شهرستان گچساران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137749 کهگیلویه و بویراحمد- پرداخت بیش از 3میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد شهرستان گچساران کهگیلویه و بویراحمد- احداث و خرید 40 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان کهگیلویه http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137748 کهگیلویه و بویراحمد- احداث و خرید 40 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد- معرفی 180 نفر ازمدد جویان واجد شرایط به کمیسیون پزشکی کمیته امداد شهرستان چرام http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137673 کهگیلویه و بویراحمد- معرفی 180 نفر ازمدد جویان واجد شرایط به کمیسیون پزشکی کمیته امداد شهرستان چرام