کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme کردستان- ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به 8 هزار مددجوی کردستانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138128 کردستان- ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به 8 هزار مددجوی کردستانی کردستان- پرداخت 270 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138126 کردستان- پرداخت 270 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان استان کردستان- دستاوردهای نظام در قالب برنامه‌های دهه فجر تبیین شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138125 کردستان- دستاوردهای نظام در قالب برنامه‌های دهه فجر تبیین شود کردستان- جمع‌آوری بیش از 18 میلیارد ریال زکات در سقز http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138016 کردستان- جمع‌آوری بیش از 18 میلیارد ریال زکات در سقز کردستان- درآمد 1.6 میلیارد تومانی کمیته امداد از صنادیق صدقات در کردستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138012 کردستان- درآمد 1.6 میلیارد تومانی کمیته امداد از صنادیق صدقات در کردستان کردستان- بهره‌برداری از 10 واحد مسکن مددجویی در کردستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137776 کردستان- بهره‌برداری از 10 واحد مسکن مددجویی در کردستان کردستان- ضرورت تبیین نقش انقلاب اسلامی در حمایت از اقشار نیازمند در برنامه‌های دهه فجر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137773 کردستان- ضرورت تبیین نقش انقلاب اسلامی در حمایت از اقشار نیازمند در برنامه‌های دهه فجر کردستان: کمک21 میلیارد ریالی خیرین کامیارانی به مددجویان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137739 کردستان: کمک21 میلیارد ریالی خیرین کامیارانی به مددجویان کردستان- مددکار محوری جزو مهم‌ترین سیاست‌های کمیته امداد است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137686 کردستان- مددکار محوری جزو مهم‌ترین سیاست‌های کمیته امداد است کردستان-صرف اعتبار 16 میلیارد ریال برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان سنندجی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137596 کردستان-صرف اعتبار 16 میلیارد ریال برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان سنندجی