کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme کرمان – جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری یادواره محمد رسوالله (ص) توسط کمیته امداد استان برگزار شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138712 کرمان – جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری یادواره محمد رسوالله (ص) توسط کمیته امداد استان برگزار شد کرمان – 80 نفر از مددجویان سیرجانی به مشهد مقدس اعزام شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138585 کرمان – 80 نفر از مددجویان سیرجانی به مشهد مقدس اعزام شدند کرمان – باید با استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری در جهت رفع مشکل بیکاری جامعه گام برداشت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138584 کرمان – باید با استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری در جهت رفع مشکل بیکاری جامعه گام برداشت کرمان – اهداء بیش از 130 سری کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد زرند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138022 کرمان – اهداء بیش از 130 سری کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد زرند کرمان – هدف اصلی مراکز نیکوکاری ایجاد حفظ مسئولیت اجتماعی در بین مردم است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138018 کرمان – هدف اصلی مراکز نیکوکاری ایجاد حفظ مسئولیت اجتماعی در بین مردم است کرمان – برگزاری کلاس آموزش مددکاری برای مددکاران مرکز نیکوکاری کوهبنان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138015 کرمان – برگزاری کلاس آموزش مددکاری برای مددکاران مرکز نیکوکاری کوهبنان کرمان – توزیع سبد کالا بین مددجویان و نیازمندان کوهبنانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137966 کرمان – توزیع سبد کالا بین مددجویان و نیازمندان کوهبنانی کرمان – پرداخت وام کارگشایی به 30 نفر از مددجویان شهرستان بافت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137953 کرمان – پرداخت وام کارگشایی به 30 نفر از مددجویان شهرستان بافت کرمان – بهره مندی بیش از 1500 نفر از مددجویان کمیته شهربابک از خدمات راهنمایی و مشاوره http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137952 کرمان – بهره مندی بیش از 1500 نفر از مددجویان کمیته شهربابک از خدمات راهنمایی و مشاوره کرمان – 12 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت درریگان اهداء می شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=137882 کرمان – 12 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت درریگان اهداء می شود