کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme کرمانشاه- اجرای طرح حمایت غذایی بین 57 هزار خانوار مددجو در استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138337 کرمانشاه- اجرای طرح حمایت غذایی بین 57 هزار خانوار مددجو در استان کرمانشاه- پرداخت 17 میلیارد و900 میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138336 کرمانشاه- پرداخت 17 میلیارد و900 میلیون ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی کرمانشاه– بهره مندی بیش از هزار دانش آموز مددجو در شهرستان اسلام آبادغرب از خدمات فرهنگی و آموزشی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138335 کرمانشاه– بهره مندی بیش از هزار دانش آموز مددجو در شهرستان اسلام آبادغرب از خدمات فرهنگی و آموزشی کرمانشاه- قریب به 57 هزار خانوار مددجو در استان کمک معیشت دریافت می کنند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138286 کرمانشاه- قریب به 57 هزار خانوار مددجو در استان کمک معیشت دریافت می کنند کرمانشاه- خیرین مركز نيكوكاري شهرستان جوانرود 557 ميليون ريال به نیازمندان کمک کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138285 کرمانشاه- خیرین مركز نيكوكاري شهرستان جوانرود 557 ميليون ريال به نیازمندان کمک کردند کرمانشاه – اعطای یک میلیارد و 860 میلیون ریال کمک هزینه خرید جهیزیه به 94 نوعروس مددجو در شهرستان اسلام آبادغرب http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138284 کرمانشاه – اعطای یک میلیارد و 860 میلیون ریال کمک هزینه خرید جهیزیه به 94 نوعروس مددجو در شهرستان اسلام آبادغرب کرمانشاه - مردم خیر شهرستان جوانرود بیش از 212میلیون ریال صدقه پرداخت کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138158 کرمانشاه - مردم خیر شهرستان جوانرود بیش از 212میلیون ریال صدقه پرداخت کردند کرمانشاه- خدمتگزاری به نیازمندان از نعمات الهی است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138101 کرمانشاه- خدمتگزاری به نیازمندان از نعمات الهی است کرمانشاه- مهارت آموزی 365 مددجو در شهرستان سرپل ذهاب http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138099 کرمانشاه- مهارت آموزی 365 مددجو در شهرستان سرپل ذهاب کرمانشاه- برگزاری کارگاه آموزشي زندگی پایدار با حضور همسران جوان تحت حمایت در شهرستان دالاهو http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138097 کرمانشاه- برگزاری کارگاه آموزشي زندگی پایدار با حضور همسران جوان تحت حمایت در شهرستان دالاهو