کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme لرستان- توزیع 375 بن کارت تغذیه بین کودکان دچار سوء تغذیه الشتری http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138495 لرستان- توزیع 375 بن کارت تغذیه بین کودکان دچار سوء تغذیه الشتری لرستان- پرداخت وام های کارگشایی و خوداشتغالی به مددجویان تحت حمایت نورآبادی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138494 لرستان- پرداخت وام های کارگشایی و خوداشتغالی به مددجویان تحت حمایت نورآبادی لرستان- افتتاح همزمان 120 طرح خودکفایی و اشتغالزایی توسط کمیته امداد شهرستان دورود در دهه مبارک فجر امسال http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138493 لرستان- افتتاح همزمان 120 طرح خودکفایی و اشتغالزایی توسط کمیته امداد شهرستان دورود در دهه مبارک فجر امسال لرستان- 30 نفر از فرزندان مددجویان تحت پوشش در الیگودرز ازخدمت سربازی معاف شدند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138462 لرستان- 30 نفر از فرزندان مددجویان تحت پوشش در الیگودرز ازخدمت سربازی معاف شدند لرستان- ارائه خدمات فرهنگی و حمایتی به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کوهدشتی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138450 لرستان- ارائه خدمات فرهنگی و حمایتی به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کوهدشتی لرستان- پرداخت بیش از 24 میلیارد ریال مستمری به مددجویان ازنایی طی 10 ماهه سالجاری http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138446 لرستان- پرداخت بیش از 24 میلیارد ریال مستمری به مددجویان ازنایی طی 10 ماهه سالجاری لرستان- خرید 60 واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت خرم آبادی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138379 لرستان- خرید 60 واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت خرم آبادی لرستان- پرداخت 490 میلیون ریال هزینه های درمانی به مددجویان تحت حمایت نورآبادی در 10 ماهه سالجاری http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138377 لرستان- پرداخت 490 میلیون ریال هزینه های درمانی به مددجویان تحت حمایت نورآبادی در 10 ماهه سالجاری لرستان- جمع آوری بیش از 9 میلیارد ریال زکات مستحبی در 10 ماهه سالجاری دراستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138325 لرستان- جمع آوری بیش از 9 میلیارد ریال زکات مستحبی در 10 ماهه سالجاری دراستان لرستان- کمک بیش از 32 میلیون ریالی خیرین به ایتام و سادات تحت حمایت نورآبادی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138324 لرستان- کمک بیش از 32 میلیون ریالی خیرین به ایتام و سادات تحت حمایت نورآبادی